Technologie rozšířené reality

[trend] Rozšířená realita pro lepší rozhodnutí ve výrobě

Technologie rozšířené reality slibuje navýšení produktivity ve výrobě a sektoru služeb skrze dodávání příhodných, užitečných informací jako např. promítáním schémat přímo před očima operátorů, kteří tak nemusejí nahlížet do technických manuálů. AR chytré brýle, které vizuálně navádějí pracovníky, mohou také navýšit jejich bezpečí a spokojenost.

Bylo dokázáno, že pracovníci mohou za pomoci rozšířené reality (AR) u některých úkolů navýšit svou produktivitu cca o 25 – 50 %. AR může navíc zaplnit mezeru nedostatečně zkušených lidí dostupných pro tyto pozice – lidé s méně zkušenostmi mohou dosáhnout stejné produktivity jako zkušení i při prvním plnění daného úkolu. Testuje se v řadě odvětví od výroby po skladování a prostředí terénních služeb. Dokonce i astronauti NASA jdou do akce s použitím virtuální reality k výcviku a rozšířené reality (Microsoft HoloLens) během pobytu ve vesmíru!

Rozšiřování AR za hranice tovární podlahy až k podpoře rozhodování

Ale co kdyby bylo více možností, jak využít rozšířenou realitu? Co kdyby se kromě pracovníků dílny dostala i k manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří by pak mohli

  • projít skutečným procesem s rozšířenými informacemi?
  • procházet ve VR okolo digitálního dvojčete, s metrikami výkonu ve virtuálním obraze jejich firmy?

Pokud budou podniky dělat lepší rozhodnutí po stránce procesů restrukturalizace a investic, vytěží stejně, jestli ne více, než kdyby se zaměřily na navýšení produktivity pouze ve sférách výroby.

Spousta chytrých výrobců používá prediktivní simulaci a prediktivní analýzu k tomu, aby si dokázali představit, jak bude jejich business reagovat na různé scénáře. Je to takové virtuální pískoviště, kde si hrají a učí se o dynamice a reakcích vyvolaných různými procesy. Tyto nástroje na podporu rozhodování umožňují promítání do reálného světa, vizualizace je totiž důležitou součástí “věrohodnosti” simulace a takto mají lidé možnost (virtuální) realitu pochopit během hry.

 

Prediktivní simulace se často stává součástí způsobu, jak podnik činí rozhodnutí. Investoři často trvají na tom, že chtějí vidět nejnovější simulaci toho, kam jdou jejich peníze, společnosti často žádají své dodavatele, aby jim poskytli simulaci budoucího zásobování – neexistuje lepší způsob, jak dodat důkaz než v AR/VR světě.

A tak věřím, že se budeme střetávat se zvyšující se souhrou mezi rozšířenou realitou pro management a simulací pro podporu rozhodování. To započne s aktuálními metrikami, které se promítnou do reálného businessu, a poté budou následovat návrhy investic a reorganizace, s nasimulovanými scénáři, které by se v budoucnu mohly odehrát. To umožní hlubší pochopení, zakořeněné v reálném světě, s dokázaným, věrohodným důkazem toho, co lze často považovat za zlepšení procesů nebo investiční rozhodnutí.