Pomohli jsme přestěhovat další sklad

Expedice z nových prostor už začala a tak se zde můžeme zveřejnit, že máme za sebou realizaci další studie technického i procesního fungování skladu, a to včetně návrhu stěhování. Tentokráte pro společnost Fasteners CZ, a.s., která je významným dodavatelem spojovacího materiálu a kotevní techniky nejen z nerezové oceli.

Definovaným cílem studie bylo na základě posouzení současného stavu zpracovat procesní a prostorový návrh nového skladu společnosti v lokalitě Ivančice u Brna. Studie byla zpracována na základě datové i procesní analýzy současného stavu práce ve stávajících skladech, stupně využití jednotlivých prvků současného systému a následného posouzení alternativ nového uspořádání a řízení procesů metodou dynamické simulace.

Součástí návrhu prostorového uspořádání skladu včetně obslužných a manipulačních ploch byl také návrh vhodné organizace hmotných toků a procesů, nasazení pracovníků a manipulačních prostředků. Návrh byl zpracován v souladu s dodržením podmínek bezpečnosti práce ve skladu a respektováním omezujících podmínek deklarovaných zadavatelem.

Návrhová část studie byla rozdělena dle technicko-procesní a investiční náročnosti řešení na 3 hlavní varianty. Vybrané řešení obsahovalo navýšení skladové kapacity na požadovanou úroveň, podporu modulárního rozšíření do budoucna a koncept vychystávání a expedice založený na kompletaci zakázek z více skladových sekcí podle vhodně uloženého sortimentu a velikosti skladových jednotek.

Vybraná varianta byla rozpracována do podoby výkresové dokumentace v CADu pro následné prostorové umístění skladové technologie, a to včetně detailu samotných regálových sloupců. Návrh byl optimalizován také vzhledem k možnosti využít současnou regálovou techniku tak, aby se minimalizovala potřeba úprav regálových stojin.

fs_1

Výkresová dokumentace byla doplněna o procesní popis fungování klíčových skladových operací s potřebným detailem pro zakomponování do vnitropodnikového systému pro podporu skladování. Takto navržený koncept skladu byl poté ověřen metodou dynamické simulace, kde došlo k vyhodnocení špičkového výkonu skladu při současné skladně zakázek a simulaci scénářů potřeby pracovníků a manipulační techniky v různých výkonových hladinách.

Celá studie byla na závěr podpořená návrhem na přestěhování současného skladu do nových prostor. Návrh stěhování obsahoval postupné kroky přípravy stěhování, režimy defragmentace, zvolené varianty fyzického stěhování a kalkulaci potřeby práce a nákladů na samotnou realizaci.

image3

Závěrem článku gratulujeme společnosti Fasteners CZ, a.s. k úspěšnému přestěhování a přejeme spousty úspěchů v dalším období jejich mnohaletého fungování mezi špičkou dodavatelů spojovacího materiálu v České Republice.