Model pomoci Witness

Nová verze softwaru WITNESS se zaměřuje na podniky v dynamicky se měnícím prostředí

Nová verze softwaru WITNESS Horizion 21.0 se zaměřuje na potřeby podniků v dynamicky se měnícím prostředí

S každým vydáním nové verze je cílem poskytnout zákazníkům kvalitní nástroje potřebné pro vizualizaci jejich podnikových procesů a souvisejících dat za účelem snižování nákladů, zvyšování produktivity a setrvání na předních pozicích digitální transformace.

WITNESS Horizon verze 21.0  rozšiřuje možnosti podnikům ve vývoji prediktivních digitálních dvojčat prostřednictvím vizualizací a rozšířeného data managementu.

Poskytovatel softwaru pro prediktivní simulaci umožňující i malým podnikům významný rozvoj a růst dnes zveřejnil detaily o WITNESS Horizon verze 21.0. Nová verze přední platformy firmy Lanner, jež je určena k vývoji prostředí digitální simulace, přináší nový základní prvek do WITNESS Horizon – tabulku dat.

Tabulka dat umožňuje datové struktury definovat, propojovat s externími zdroji a vizualizovat prostřednictvím nových vylepšených plně individualizovatelných grafů a významně tak rozšiřuje možnosti managementu přímo v modelech. Díky novému prvku Tabulka Dat je možné v procesu simulace jednoduše přepínat mezi různými typy grafů a zobrazovat více druhů vizualizací dat ve stejnou chvíli a získat tak dokonalý přehled.

Nová verze rovněž poskytuje uživatelům přístup k inovovaným designerským prvkům. Tyto prvky obsahují mnoho běžně užívaných nástrojů, které usnadňují zapojení dalších účastníků do systému. 2D a 3D prezentace je samozřejmostí.

„Uvědomujeme si, že mnoho podniků čelí vlně změn zapříčiněných příchodem nových technologií, modelů a politických faktorů. Prediktivní simulace je naprostý základ pro podniky jakéhokoli charakteru, které mapují svůj postup a snaží se vyhnout riziku jak z obecného hlediska, tak i v rámci svých investic. Funkce modelování dat a vizualizace, které jsme s touto novou verzí začali poskytovat, jsou klíčovým krokem strategie firmy Lanner – našim zákazníkům chceme poskytnout ještě lepší prediktivní digitální dvojčata jejich podnikových procesů, které lze využít k testování a optimalizaci změn ještě před jejich implementací do reálného světa,”

uvádí David Jones, CEO, Lanner.