Nová verze WITNESS pro prediktivní simulaci je na světě!

Co můžeme čekat od nové verze WITNESS 21 Horizon?

V nejbližším období představí společnost Lanner Group Ltd. novou verzi nástroje pro prediktivní simulaci WITNESS 21 Horizon. Pojďme se podívat na novinky, na které se můžete v této verzi těšit. Jedná se především o oblast načítání dat, vizualizace grafů přímo v simulačním prostoru, nový balík pro „Designer Elements“ a novinky v oblasti licencování WITNESSu

„Data Table“

V oblasti načítání dat vznikl nový element „Data Table“, který umožňuje přístup ke všem datovým typům v jedné tabulce. Tento element se stane základem pro další vývoj jednotného přístupu k datům.

datatable
Při tvorbě elementu „Data Table“ si vytvoříte sloupce s různými typy proměnných. Přístup k datům je umožněn pomocí „Action Language“ – konkrétní buňka [řadek, sloupec] Příklad:
mydata(1)[1,1] = Machine001(1)
mydata(1)[1,2] = 44.8
mydata(1)[1,3] = 45.2
V budoucnu Lanner plánuje další rozšíření funkcí elementu „Data Table“

Detailní vizualizace

Na element „Data Table“ jsou napojeny nové grafy, ve kterých je možné vybrat řady dat nebo kategorie sloupců přímo z tabulky.
Typy grafů, které element „Data Table“ podporuje jsou:
sloupcový (column)
liniový (line)
pruhový (bar)
plošný (area)
Zobrazení je formou:
seskupení
vrstev
100% vrstvový

grafy
Grafy umožňují změnu vizualizace v průběhu běhu modelu a vícenásobné vizualizace stejných dat (jako např. ikony nyní).

Ukázka vizualizace

Samoobslužné licencování

Od verze WITNESS 21 Horizon zavádí Lanner službu samoobslužného licencování. Tato služba bude přístupná ze zákaznického portálu. Bude umožněno cloudového licencování, které nebude potřebovat žádný licenční server, nebude potřeba žádná administrativa s licencemi a bude realizován automatický update. Zároveň dojde ke sjednocení formátu licencí k hardwarovému klíči a licenčnímu serveru.

Nový balík elementů pro „Designer Elements“

designerelements

WITNESS 21 Horizon je doplněn o nové sady elementů pro „Designer Elements“, a to budovy a servisní balík.
Budovy obsahují struktury elementů, do kterých se bude vytvářet simulační model, jako jsou sklady, haly, továrny, nemocnice, kanceláře, depa apod. Některé budovy jsou pouze exteriéry. Tyto budovy je možné využít pro určité typy modelů, jako je například plánování rozložení ambulancí v nemocnicích nebo model dodavatelského řetězce. Je možné určit úroveň hladiny objektu v modelu – mnoho budov v modelu nebo budova obklopující modelovaný proces.

Součástí některých budov jsou i interiéry, některé budovy nemají střechu, aby umožnily prohlížení modelu uvnitř budovy.

 

 

Servisní balík elementů je připraven pro simulaci operátorů call centra. Nastavení call centra je možné měnit stejně jako změnu ve směně. Kanceláře bez střechy je možné využít pro násobná patra.

Součástí servisního balíku elementů jsou i výtahy, jezdící schody, patra a stěny. Formát stěn a obrázků může být modifikován pro zlepšení vzhledu v budovách.

Dobrá zpráva – Lanner Group zvýší frekvenci vydávání nových verzí WITTNESSu

Lanner Group si uvědomuje zvyšující se potřeby na simulace různorodých procesů. Je pro něj důležité na tyto potřeby co nejrychleji reagovat. V budoucnu se proto Lanner Group bude snažit vydávat nové verze WITNESSu Horizon častěji. Uživatelům bude přinášet nové funkcionality v době, kdy je potřebují.

Vydání verze WITNESS 21 Horizon

Součástí nové verze WITNESS 21 Horizon je i podrobný popis všech nových funkcí, video soubory s ukázkami a nové modely s příklady. Všechny změny budou zahrnuty do standardních tréninkových materiálů. Očekávaný termín vydání nové verze WITNESS 21 Horizon je v červnu 2017.

Zajímá vás více? Přijďte to omrknout v reálu

Fields marked with an * are required