Optimalizace logistických a firemních procesů

Optimalizaci procesů musí řešit každá firma, která se chce vyvíjet a být na trhu stále konkurenceschopná.

Cíle jsou jasné

Zanalyzovat současný stav a zefektivnit jednotlivé procesy, ať už se jedná o využití lidských zdrojů, zefektivnění logistiky, technologií, skladových prostor, snížení nákladů nebo zavedení nového produktu či služby. Způsobů, jak se do optimalizace procesů v podniku pustit je spoustu. Účelné a zároveň efektivní je využít nástroje, který na sebe vezme případná rizika.

Jedním z takových nástrojů pro strategické rozhodování je dynamická simulace. Tento virtuální nástroj dokáže na základě definovaných dat zákazníka přesně simulovat pracovní prostředí a nabízet možné reálné varianty řešení.

Výsledkem je otestovaný model optimalizace procesů ve firmě, který prověřil její slabé či silné stránky ještě před realizací. Takové nastavení podnikových procesů pak v praxi probíhá mnohem rychleji a s minimálními ztrátami.

Optimalizace procesů ve firmě se týká firem ve všech oblastech podnikání. My jsme úspěšně pomohli zefektivnit firemní procesy několika desítek ne-li stovek zákazníků z různých odvětví. Zcela konkrétní případy realizace optimalizace procesů ve firmě za použití dynamické simulace můžete vidět na naší sekci Případové studie. Nakouknete tak přímo do firem, kde už vybrané firemní procesy efektivně nastavili.

Witness pro dynamickou simulaci

Stejně jako našim zákazníkům, tak i vám předáme zkušenosti a s optimalizací procesů vašeho podniku vám pomůžeme. Díky dynamické simulaci virtuálně projdeme procesy vaší firmy a nalezneme ta místa, která je zapotřebí zdokonalit. Podrobnější informace, jak aplikovat dynamickou simulaci i u vás, jsme pro vás připravili zde.

Zjednodušeně řečeno, dynamická simulace vám dá nástroj, jak efektivně optimalizovat procesy na základě tvrdých dat, ne pocitů.

Chcete poradit, jak optimalizovat procesy u vás ve firmě? Zavolejte pro nezávaznou analýzu: +420 – 596 128 405

nebo si sjednejte schůzku ohledně optimalizace vašich procesů

Fields marked with an * are required