[Případová studie] Hayward Tyler vyvíjí plán růstu za pomoci prediktivní simulace

Hayward Tyler, jeden z předních světových dodavatelů elektrických motorů a čerpadel pro trh s ropou a plynem, a současně i pro jaderný, průmyslový a chemický trh, využívá prediktivní simulace k plánování ambiciózní podnikové strategie růstu a také k tomu, aby se svou představou seznámil své zaměstnance, zákazníky a investory.

Ambiciózní plány růstu

Aby Hayward Tyler mohl naplno využit příležitostí, které nabízí řada jeho rostoucích trhů, uznal, že je třeba podstoupit transformaci podnikání zaměřenou na:

  • Maximalizaci efektivity
  • Uzpůsobení kapacity poptávce
  • Zvýšení profitability

Po značném navýšení obratu ze svých operací v Lutonu – z původních 18 milionů liber v roce 2011 na 26 milionů v roce 2014 – přichází na řadu vývoj plánu, jehož cílem je zdvojnásobení velikosti lutonského provozu za účelem výrazného zvýšení celkové produkce.

Omezenost podnikového plánování v programu Microsoft Excel

Microsoft Excel byl v minulosti primárním plánovacím a modelovacím nástrojem společnosti Hayward Tyler. Vzhledem k rozsahu změn, které bylo třeba udělat k uspokojení stále se navyšující poptávky, došel manažerský tým k závěru, že program Excel jim dále nedokáže pomoci s vytvořením a následným sdělením přesného a důvěryhodného plánu pro růst.

Společnost potřebovala disponovat vyšší mírou predikce, aby si udělala představu o tom, jak by mohl podnik vypadat v horizontu 5 – 10 let. Jak se v tomto období budou měnit příležitosti a jakým způsobem přizpůsobit činnost.  Nejdůležitější informací pro ně ale bylo, jak správně načasovat klíčové investice.

Byla nutná revize využitých zdrojů a procesů, potřeby nových zařízení, lidských zdrojů, činnosti montážních jednotek, jeřábů, vysokozdvižných vozíků a jiné manipulační techniky, interní politiky i pracovních postupů.

Přechod k prediktivní simulaci

Hayward Tyler si uvědomil, že Microsoft Excel není vhodným nástrojem pro tento typ úloh. Zaměřil se proto úvahu, jakým způsobem lze prediktivní simulaci využít při tvorbě virtuální, dynamické továrny. Po vyhodnocení řady řešení zvolil manažerský tým platformu WITNESS, a to kvůli tomu, že je v ní možné provádět podrobné plánování založené na rozvrhu v rychle se rozvíjejícím a uživatelsky přívětivém prostředí.

„Jsme extrémně dynamickou společností a tím pádem jsme potřebovali řešení, která lze uvést do provozu velmi rychle,” uvedl Martin Clocherty, ředitel výrobních systémů společnosti Hayward Tyler. „Když jsme uviděli, na jaké úrovni dokáže prediktivní simulace do věcí proniknout, okamžitě jsme zakoupili software WITNESS, instalovali ho a vytvořili smysluplný model, s nímž bylo vytvoření našeho primárního plánu otázkou několika měsíců.”

„WITNESS je velmi mocným nástrojem, který dovede během několika sekund přehrát simulaci celého roku, díky čemuž si můžeme vytvořit jasnou představu o tom, jakých podnikových procesů a zdrojů je zapotřebí k tomu, abychom pokryli budoucí poptávku.”

Virtuální továrna

Virtuálni továrna Hayward Tyler

Pomocí WITNESS se společnosti Hayward Tyler podařilo vytvořit “virtuální továrnu”, která byla jasným obrazem toho, jak se budou její výrobní procesy vyvíjet v příštích 5 – 10 letech.

Model poukázal na konkrétní požadavky nutné ke splnění poptávky a maximalizaci zisků. Při simulaci bylo zohledněno více faktorů, které by mohly ovlivnit kapacitu a výkonnost továrny, včetně jejího rozložení, požadavků na vybavení, změn ve směnách i případného růstu a poklesu poptávky. Model také zahrnoval klíčové milníky a kombinace vyráběných produktů a dokázal přesně určit, jaké procesy a zdroje budou potřebné na každém milníku, aby továrna udržela krok s předpokládanou poptávkou.

Díky WITNESS vytvořila společnost Hayward Tyler model roku 2022, který ukazuje, kterým směrem by se měla ubírat ve svých aktivitách, aby své plány vyplnila co nejefektivněji. Model virtuální továrny demonstruje ve vizuální formě, jak bude jejich podnik vypadat v roce 2022 – a v jakémkoli bodě v rozmezí tohoto data a dnešního dne.

„Je skvělé pozorovat, kam nás investice do našich zařízení zavede,” uvádí Martin Clocherty. „Tento model nám sděluje, kdy se vyčerpá volná kapacita, kdy je zapotřebí vylepšit stroje nebo  upravit pracovní směny.”

Přijetí a podpora investorů

Tento detailní náhled do problematiky přinesl společnosti Hayward Tyler robustní a přesný plán, který umožňuje předběžnou předpověď změn v podniku, což zajišťuje vysokou produktivitu a minimální náklady. Také to znamená, že má vysoce důvěryhodný plán k prezentování investorům – jak interně, tak i externě.

WITNESS se rychle stal nenahraditelným nástrojem pro komunikaci s investory společnosti Hayward Tyler. Jejich klíčovém bankovnímu partnerovi prezentuje stabilitu jejich hlavního plánu a zároveň poskytuje transparentnost, demonstruje kompetenci týmu a upevňuje důvěru.

Plán byl paralelně odprezentován pracovním silám a subdodavatelům a výrazně pomohl společnosti Hayward Tyler se zapojením interních investorů, jejich motivovací a zajištěním jejich nákupu. To přispěje k zajištění úspěšného přechodu na nové metody provozu.

Bližší náhled a integrita

„Tento model je dynamický, a tak budeme pokračovat v jeho aktualizaci a doplňování o více detailů a tržních změn, jakmile je zpozorujeme,” uvádí Martin.

„Důkazem úspěchu je to, že náš CEO nařídil, aby se simulace používala jako základ plánování i u našich ostatních zařízení, takže se chystáme rozšířit dosah prediktivní simulace na celou organizaci – počínaje naším provozem v Americe.”

„Během 20 let využívání různých softwarů mě nic tak nezaujalo. Úroveň náhledu, který jsme díky WITNESS získali, a také zlepšení produktivity, které je jeho výsledkem, jsou důkazem integrity softwaru a profesionality týmu. Je velmi působivé, že jsme toho byli schopni dosáhnout během pouhých pár měsíců.”

„WITNESS splnili svůj slib a poskytli nám náhled potřebný k transformaci našeho businessu a exponenciálnímu navýšení jeho profitability.”