Rozhovor s Ing. Janem Šlajerem na téma dynamická simulace

Komora logistických auditorů sdružuje auditory logistiky. Chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a garantuje odbornou úroveň provádění logistických auditů. Ing. Jan Šlajer ze společnosti DYNAMIC FUTURE je jedním z jejích členů a v nedávné době poskytl Komoře rozhovor o své cestě k dynamické simulaci. O jejím uplatnění a výhodách tohoto nástroje a trendech v oblasti prediktivní simulace.

S prediktivní simulací se Jan Šlajer poprvé setkal v ŽDB a. s., kde pracoval na oddělení centrální logistiky. Postupně se stal vedoucím oddělení simulace a začal nabízet poradenství s využitím dynamické simulace. Se svým kolegou Ing. Petrem Jalůvkou založili společnost zabývající se právě touto problematikou a tak v roce 2001 vzniklo DYNAMIC FUTURE s. r. o.

Jaké výhody přináší dynamická simulace?

Na tuto otázku Jan Šlajer odpověděl: „Naše zkušenost z poslední doby ukazuje, že pro ověření správného nastavení logistických procesů, případně celé logistické koncepce, je využití prediktivní simulace nezbytností. Při nastavování nových, ale i při optimalizaci současných procesů, a to jak v logistice, tak i ve výrobě, vás v současné době ovlivňuje tolik okolností, že pro správné nastavení jednotlivých parametrů je potřeba využít sofistikovaných nástrojů. Prediktivní simulace je jedním z nich. Je velmi efektivní a přináší rychlé výsledky a přínosy při využití relativně nízkých nákladů.“

Je tedy možné si předem ověřit dopady celé řady variant řešení na výkonnost veškerých procesů v podniku. Dynamická simulace umožňuje si dopady změn ověřit bez rizika a případných ztrát.

Jaké jsou současné trendy v prediktivní simulaci?

Současným trendem v oboru jsou takzvaná Digitální Dvojčata („Digital Twins“). Zjednodušeně lze říci, že celý proces je převeden do podoby prediktivního modelu, na kterém je možno zkoumat dopady jednotlivých plánovaných změn. K hlavním přínosům této technologie patří, že veškeré modelování provádí sám zákazník, DYNAMIC FUTURE jen vytvoří ono digitální dvojče a uživatelské rozhraní pro konkrétního klienta.

Dalším trendem, na kterém již DYNAMIC FUTURE spolupracuje se společností Lanner Group (výrobce a dodavatel simulačního nástroje WITNESS, který využívají), jsou specializované aplikace pro konkrétní oblasti činnosti jako například manipulační procesy, výrobní linky, plánování výroby a podobně.