[rozhovor]: Jak pomohla dynamická simulace Sochorové válcovně Třineckých železáren

Dostala se nám do rukou zajímavá zakázka – zefektivnění výrobního procesu v závodě VZ Sochorová válcovna Kladno – Dříň Třineckých železáren, a. s. Přesněji jsme pro ně zpracovali studii s názvem „Verifikace a optimalizace umístění robotického odhrotování a optimalizace logistiky úpraven výroby sochorů”. V první etapě jsme ověřili umístění nové části robotického
dohrotování a ve druhé etapě jsme navrhli optimalizační komplexní logistiky na úpravně sochorů.

Jako zástupce závodu nad námi stál Ing. Martin Čaniga, který pak vypracovanou studii zhodnotil v rozhovoru. Přečtěte si, čeho jsme v Sochorové válcovně dosáhli dynamickou simulací.

Kdo je Ing. Martin Čaniga

Zástupce ředitele závodu pro výrobu v závodě VZ Sochorová válcovna Kladno – Dříň Třineckých železáren a. s. Má zde na starosti celý výrobní proces, za který nese zodpovědnost.

1. Jak byste zhodnotil výsledky provedené simulace? Co dynamická simulace přinesla?

Martin Čaniga: „Dynamická simulace zobrazila úzká místa a mohli jsme si lépe představit, jak jsou vytížené naše jeřáby. Nebyli jsme si jistí, zda je naše rozložení jeřábů správné a jak se změní jejich využití při změně pozic. Studie nám ukázala správné rozložení nových výrobních zařízení, které přinese největší efektivitu. Díky ní jsem pochopil, co přesně znamená dynamická simulace a jak může skutečně pomoci.”

2. Budete nyní klidnější v rámci investic a rozhodování?

Martin Čaniga: „Ano. Studie potvrdila naši vizi, čímž nás uklidnila a zbavila strachu z neznámého. Snížila chybovost rozhodovacích akcí, a proto se nebojíme investovat do nových řešení. Ověření navrhovaného řešení je určitě dobrou
cestou, jak předejít zbytečné ztrátovosti.”

3. V čem konkrétně spočívá ve vašem případě přínos dynamické simulace?

Martin Čaniga: „Dynamická simulace nám pomáhá při ověřování, plánování denní výroby a zjednodušuje operativu. Velkou výhodou shledávám také v přesnějším plánování s ohledem na rovnoměrnější využití kapacit všech tří linek. Získané informace o výrobních dávkách a jejich rozložení zásadně ovlivňuji výkony jednotlivých linek.“

4. Plánujete využít dynamickou simulaci i v budoucnu?

Martin Čaniga: „Určitě ano. Bez dynamické simulace už si to nyní nedovedeme představit. S využitím simulace budeme ověřovat další rekonstrukce, abychom ověřili návaznosti jednotlivých parametrů – při každé investiční akci již zahrnujeme využití simulace.

5. Je něco, co vás v rámci provedené studie za pomocí dynamické simulace překvapilo?

Martin Čaniga: „Předně nás překvapilo velké množství dat – výstupy z titulu vytížení/nevytížení agregátů, úzkých míst a rezerv v některých částech procesů. I to, že je možné navýšit výkon relativně jednoduchou změnou. Dále určení skladovacích míst – bufferů, kam by se měl dávat materiál, aby nedocházelo k zbytečným manipulacím a jak efektivně využít adjuktáž. Nikdy
jsem simulaci nezažil a velmi mě překvapila rychlost, s jakou jste dokázali požadované výstupy zpracovat.”