Rozšířená realita pro lepší rozhodnutí ve výrobě

Technologie rozšířené reality slibuje navýšení produktivity ve výrobě a sektoru služeb skrze dodávání užitečných informací jako např. promítáním schémat přímo před očima operátorů. Ti tak tak nemusejí nahlížet do technických manuálů a pracují rychleji a efektivněji (a z jejich pohledu možná i zábavněji). AR chytré brýle, které vizuálně navádějí pracovníky, mohou také navýšit jejich bezpečnost a spokojenost. Práce s technologií je prostě více baví.

rozšířená realita pro výrobu i management

Bylo dokázáno, že pracovníci mohou za pomoci rozšířené reality (AR – augmented reality) u některých úkolů navýšit svou produktivitu cca o 25 – 50 %. Augmentovaná realita může navíc zaplnit mezeru nedostatečně zkušených lidí na těchto pozicích – lidé s méně zkušenostmi mohou dosáhnout stejné produktivity jako zkušení i při prvním plnění daného úkolu.

Tato technologie a nový způsob práce se testuje v řadě odvětví, od výroby po skladování i prostředí terénních služeb. Dokonce i astronauti NASA jdou do akce s použitím virtuální reality k výcviku a rozšířené reality (Microsoft HoloLens) během pobytu ve vesmíru!

Rozšířená realita: za hranice továrny až ke strategickému rozhodování

Ale co kdyby bylo více možností, jak využít rozšířenou realitu? Co kdyby se kromě pracovníků dílny dostala i k manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří by pak mohli

  • projít skutečným procesem a zobrazovat si přitom informace z výrobního procesu přímo do brýlí?
  • procházet se ve virtuální realitě v prostředí tzv. digitálního dvojčete jejich výroby, sledovat kritické metriky a ladit výkon výroby jen díky této technologii?

Ostatně o tématu digitálních dvojčat jsme již nekolikrát psali. Jedná se o virtuální kopii třeba továrny se všemi parametry tak, jak ji znáte z běžného provozu. Výhodou je, že si můžete dělat pokusy a testy na výrobě a přitom reálný výrobní proces nikterak neohrozit. Jakmile se váš pokus v rámci prostředí Digital twins ověří, až pak jej můžete aplikovat do výroby. Bez omylů, které by stály milióny korun.

A podobně to platí i v případě využití této technologie pro řídící board. Když budou řídící pracovníci dělat strategické rozhodnutí po stránce procesní i plánování investic, vytěží stejně, ne-li více, než kdyby se zaměřily pouze na navýšení výkonu výroby.

S prediktivní simulací ověříte různé obchodní scénáře

Spousta výrobců, kteří produkují tzv. smart technologie,  používá prediktivní simulaci a prediktivní analýzu k tomu, aby si dokázali představit, jak bude jejich business reagovat na různé scénáře. Je to vlastně takové virtuální pískoviště, kde si hrajete a zkoušíte, jak dynamicky bude váš business reagovat na různé vlivy a procesy. A díky transformaci navržených změn do prostředí virtuální reality/rozšířené reality, pak máte jako manažer možnost pochopit plánované změny formou hry.

Prediktivní simulace se dnes už velmi často stává součástí způsobu, jak podnik a vedoucí lidé v něm, dělají rozhodnutí na strategické úrovni. Investoři často trvají na tom, že chtějí vidět nejnovější simulaci toho, kam jdou jejich peníze, společnosti často žádají své dodavatele, aby jim poskytli simulaci budoucího zásobování – a na to neexistuje lepší způsob, jak dodat důkaz o tom, že to bude fungovat, než právě virtuální (rozšířená) realita ve spojení s prediktivní simulací.

Takže naše poselství je, že v DYNAMIC FUTURE pevně věříme v to, že se budeme ve firmách stále více střetávat s propojením mezi rozšířenou realitou pro management i výrobu a zároveň s jasným strategickým rozhodováním na základě tvrdých dat a výstupů z dynamické simulace. Jakmile na toto najedete, získáte náskok proti konkurenci na několik let dopředu, protože už se nebudete jen domnívat, ale budete vědět!