Současným trendům dominují digitální dvojčata

Digitální dvojčata byla zařazena analytiky přední poradenské společnosti Gartner působící v oblasti informačních technologií na prestižní Top 10 seznam nejdůležitějších technologických trendů současnosti. Řada z těchto technologií se výrazně prosadí i v logistickém oboru.

Jak to vlastně funguje?

Časopis Forbes ve svém článku „What Is Digital Twin Technology – And Why Is It So Important?“ vysvětluje princip digitálních dvojčat následovně:

Zcela jednoduše se dá říci, že digitální dvojče je virtuálním modelem procesu, produktu nebo služby. Toto párování virtuálního a fyzického světa umožňuje analyzovat data a monitorovat systémy, aby bylo zamezeno problémům dříve, než se vyskytnou. Díky této technologii je možné eliminovat prostoje, vyvíjet nové příležitosti a dokonce plánovat budoucnost s využitím simulací.

Představte si digitální dvojče jako most mezi fyzickým a digitálním světem. Spojením fyzického a digitálního světa vznikají digitální dvojčata – Digital Twins. Digitální dvojče vzniká spolu s návrhem produktu či procesu, slouží ve výrobě jako virtuální předloha, v procesu vzniku produktu dále narůstá a po celý životní cyklus zůstává neoddělitelně spojené se svým reálným dvojčetem.

Thomas Kaiser, Senior Vice President pro IoT společnosti SAP, shrnuje: „Digitální dvojčata se stávají obchodním imperativem. Pokrývají celý životní cyklus od posouzení procesu po finální podobu aí propojení produktů a služeb. Společnosti, které na tento trend nebudou reagovat, zůstanou daleko pozadu.“

Podobně vidí problematiku digitálních dvojčat i Arno Reich

Arno Reich, manažer HANNOVER MESSE, přední světový veletrh informačních technologií a jejich integrace do průmyslu, vysvětluje problematiku poměrně srozumitelně: „Ve věrných digitálních obrazech reálných produktů se skrývá obrovský potenciál. Místo drahých prototypů a zdlouhavých sérií pokusů lze s digitálním dvojčetem (Digital Twins) ve velmi krátkém čase vyzkoušet nejrůznější scénáře, vytvářet a realizovat strategie pro řešení a uskutečňovat objevené možnosti dalšího zlepšování.“

Prostřednictvím tohoto virtuálního prostředí, simulujícího reálný podnik se všemi jeho procesy, může být odhalena spousta příležitostí, eliminovány problémy a optimalizovány veškeré děje v podniku s minimálním rizikem špatných rozhodnutí a s tím spojených nákladů, prostojů a jiných ztrát.

Kde se digitální dvojčata úspěšně uplatňují?

Prvním, kdo využíval párovacích technologií, byla NASA se svými předchůdci digitálních dvojčat v dobách raného zkoumání vesmíru. Bylo nutné řídit, provozovat a spravovat systémy, které byly v danou chvíli fyzicky nedostupné. V současnosti NASA digitálních dvojčat využívá pro vývoj nových mapových systémů, vozidel a letounů nové generace.

Dalším, a pro nás bližším, příkladem může být společnost Optima, výrobce strojů a zařízení. Optima virtuálně napodobuje, testuje a ověřuje pomocí simulačního softwaru své balicí stroje. Než se stroj nebo výrobní zařízení reálně vyrobí, lze prostřednictvím tohoto softwaru vypočítat a optimalizovat na nich probíhající tok produktů. „Digitální dvojče produktu a stroje není užitečné jen pro zrychlení doby pro uvedení na trh. Stalo se základem pro předvídání nebo nové obchodní modely.

Zaujalo vás téma digitálních dvojčat? Jak to celé funguje, kdy se digitální dvojčata uplatní a hlavně příklady reálné praxe vám představí Ing. Petr Jalůvka na Logistics ride 2018 v Ostravě.