Strategické rozhodování jako konkurenční výhoda při řízení firmy

Dynamickou simulaci si můžeme představit jako křišťálovou kouli pro věštění budoucnosti. Díky tomuto nástroji jsme schopni nahlédnout do budoucnosti svého podnikání bez ohledu na to, zda právě ověřujeme funkčnost modelu nové koncepce ve výrobě nebo procesy uvnitř obchodního týmu.

V dnešní době IoT, Industry 4.0, globalizace a neustále se zrychlujícího tempa podnikání i technologií je třeba klást maximální důraz na správné rozhodování. Management podniku musí mít naprosto přesnou představu o plánovaných krocích a jejich následcích.  V současnosti se ještě poměrně běžně využívá metoda pokus-omyl s postupnou snahou optimalizovat systém, ale existují nástroje, díky nimž můžeme simulovat různé scénáře vývoje a jejich reálné dopady.

Tímto nástrojem je dynamická simulace, kterou často zmiňujeme. Častá je aplikace dynamické simulace ve výrobě nebo logistice, ale její využití je mnohem širší. Významně se uplatňuje také v řízení obchodu a obecně na jakékolo úrovni rozhodování managementu, který si díky např. simulačním modelům v aplikaci Witness dokáže nasimulovat interní procesy a následně ověřit jejich použitelnost v praxi.

Výsledkem tedy nebude poměrně riskantní a potenciálně nákladný pokus založený na domněnkách a predikcích, ale předem zcela jasně a konkrétně definovaný postup, který se po důkladném prověření pouze uvede do provozu.

Už dnes řada předních firem využívá prediktivní simulační modely k rozpoznávání obchodních příležitostí a nástorje dynamické simulace řadí mezi své konkurenční výhody. Díky těmto nástrojům mohou podniky modelovat dynamický obchodní plán a sledovat jeho dopady na výrobu i tržby v dlouhém časovém horizontu a s perfektní přesností. S dynamickou simulací zároveň dokáží sestavovat akční obchodní plány a podrobně zkoumat, na které interní procesy bude třeba se zaměřit pro dosažení optimálních výsledků.

Výsledkem vašeho nového obchodního modelu prověřeného dynamickou simulací Witness tak bude konkrétní obraz strategického a pružného modelu, který bude možné nejen ověřovat v čase, ale také jej úspěšně aplikovat do dalších odvětví podnikání. Význam spojení „strategické rozhodování“ nabývá s nástroji dynamické simulace zcela nového rozměru.

Přestože nástroje dynamická simulace byly vyvinuty primárně pro ověřování procesů ve výrobě, své uplatnění nacházejí stále častěji ve sféře byznysu a managementu, kde představuje silný nástroj pro strategické rozhodování a ověřování výnosnosti plánovaných investic.

Hayward Tyler jako praktický případ strategického rozhodování s dynamickou simulací

Jako příklad reálné aplikace můžeme uvést společnost Hayward Tyler, jednoho z předních světových dodavatelů elektrických motorů a čerpadel pro trh s ropou a plynem a také pro jaderný, průmyslový a chemický trh. Hayward Tyler využívá prediktivní simulace k plánování ambiciózní podnikové strategie růstu. 

V Hayward Tyler využívali jako hlavní plánovací software klasický Excel. S přihlédnutím k plánovaným změnám, které bylo třeba udělat, došel manažerský tým společnosti k jednoznačnému závěru. Excel jako plánovací a modelovací nástroj již plně nestačí pojmout a reflektovat plánované změny. Bylo potřeba razantní změny .

Společnost potřebovala být trošku více prediktivní, aby si udělala představu o tom, jak by mohl podnik vypadat za 5 – 10 let. Jaké by v něm mohly v budoucnu vzniknout příležitosti a jak by se během tohoto období vyvíjela jeho činnost. Nejvíce jsme však potřebovali pochopit, jak správné načasovat naše klíčové investice,“ popisuje stav společnosti jrazantneden z řídících manažerů.

„Jsme extrémně dynamickou společností, a proto jsme potřebovali řešení, která lze uvést do provozu velmi rychle,” uvedl Martin Clocherty, ředitel výrobních systémů společnosti Hayward Tyler. „Když jsme viděli, na jaké úrovni dokáže prediktivní simulace do věcí proniknout, okamžitě jsme od firmy Lanner zakoupili software WITNESS, instalovali ho a vytvořili smysluplný model, s nímž bylo vytvoření našeho primárního plánu otázkou několika měsíců.”

„WITNESS je velmi mocným nástrojem, který dovede během několika sekund přehrát simulaci celého roku. Díky tomu si můžeme vytvořit jasnou představu o tom, jakých podnikových procesů a zdrojů je zapotřebí k tomu, abychom pokryli budoucí poptávku.”

Virtuální továrna

Díky aplikaci Lanner Witness se podařilo společnosti vytvořit kompletní virtuální testovací model elektrárny, pro kterou dodávali zařízení. Na tomto modelu bylo možné si veškeré změny a scénáře detailně nasimulovat a do praxe pak uvést až zcela 100% fungující postup. Tento model pak ukázal konkrétní požadavky, které byly nutné pro splnění poptávky a maximalizaci zisků. Při simulaci bylo zohledněno více faktorů, které by mohly ovlivnit kapacitu a výkonnost továrny, včetně jejího rozložení, požadavků na vybavení, změn ve směnách i případného růstu a poklesu poptávky.

Celý plán vytvořený díky dynamické simulaci ve Witnessu byl představen i zaměstnancům a subdodavatelům, což výrazně napomohlo k zapojení investorů a všech zúčastněných do procesu.

„Důkazem úspěchu je to, že náš CEO nařídil, aby se simulace používala jako základ plánování i u našich ostatních zařízení, takže se chystáme rozšířit dosah prediktivní simulace na celou organizaci – počínaje naším provozem v Americe.”

Celou případovku o virtuální továrně Hayward Tyler také popíšeme v některém z dalších blogpostů.

Ještě si neumíte představit, jak použít dynamickou simulaci pro strategické řízení své firmy? Rádi vám na schůzce ukážeme konkrétní řešení, která jsme nástrojem Witness úspěšně realizovali.

Fields marked with an * are required