[trend] IoT ve výrobě

IoT, Internet of Things je fenoménem dnešní doby. V internetu je připojeno stále více zařízení a tak není divu, že se do internetu a především pak do internetu věcí bude stále častěji zapojovat i výroba. Stroje, skladový vozový park, to vše bude možné a v mnoha případech tomu tak je již dnes, připojit k internetu. Dokonce podle řady studií bude do roku 2025 v tzv. průmyslovém internetu věcí přes 25 miliard zařízení.

To s sebou přinese obrovské datové toky a bude tak kladen důraz na ještě větší datovou analýzu než kdy dříve. Jen si to představte, jdete výrobní halou a na jedno kliknutí ve vašem tabletu bude možné zjistit stav soustruhu, nájezd skladového vozíku nebo efektivitu využití obráběcí mašiny.

Díky této datové revoluci bude ale také možné lépe plánovat a analyzovat v podstatě cokoliv, co bude k internetu připojeno. Zároveň s nástupem IoT (internetu věcí) ve výrobě bude kladen stále větší důraz na zapojení prediktivních analýz a plánování výroby.

Třeba v Číně a USA trend prediktivních analýz již pochopili a podle indexu GMCI je dynamická simulace (analýza) prioritou číslo 1, kdežto v Evropě je podle stejného indexu až na místě čtvrtém. Rozdílnost priorit USA x Čína x Evropa a odlišné vnímání důležitosti prediktivních analýz ve výrobě bude podle časopisu Forbes v Evropě činit stále větší problémy, které budu vznikat z důvodu neefektivity výroby (z důvodu neznalosti a porozumění dat) a tím i zaostávání oboru jako takového.

Právě zavedení prediktivních analýz nejen ve výrobě začíná dostávat čínský průmysl a výrobu na špici světové produkce, začíná se zvyšovat nejen kvalita, ale také efektivita, která je v dnešním uspěchaném a na výkon orientovaném světě tak důležitá.

Jak jsme již psali na začátku článku, stroje v IoT chrlí do oběhu tuny dat. Rozdílem mezi využíváním prediktivních nástrojů a jejich nevyužívání bude, že při využívání analýz nebudou data nadbytečná, ale užitečná, tedy díky nástrojům jako je Witness, je dokážeme všechny efektivně zpracovat a využít pro zlepšení celkové efektivity výroby.

dynfut-predictiveanalysis-deloitte

No a jestli chcete naskočit na vlnu nejnovějších trendů ve výrobě  a být stále o krok před konkurencí, neměli byste prediktivní analýzy a simulace podceňovat. A my vám s tím umíme pomoci.