WITNESS – dynamická simulace a optimalizace výrobních procesů

Witness je přední software pro dynamickou simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných a logistických systémů britské společnosti Lanner Group Ltd.

Prediktivní technologie a simulační metody poutají stále více pozornosti odborníků v mnoha oblastech. Zachování konkurenční schopnosti a zvyšování úrovně poskytovaných služeb vyžaduje od organizací neustálé změny. V podmínkách přísného sledování nákladů je potřebné ověřovat možnosti plánovaných systémů a nacházet inovativní a úspěšná řešení.

dynamická simulace s WITNESS

Požadavek na změnu technologických či organizačních procesů však s sebou přináší jisté riziko. Program WITNESS pomáhá toto riziko omezit tím, že umožňuje modelovat vaše pracovní prostředí a simulovat důsledky různých rozhodnutí. Výsledkem je větší míra důvěry, že navržené řešení je pro organizaci to správné – ještě předtím, než je přistoupeno k jeho realizaci. Mezi podniky světové třídy není žádný, který by nevyužíval prediktivní technologie jako standardní nástroj řízení.

Více informací o dynamické simulaci a optimalizaci firemních procesů zde

Máte zájem o dynamickou simulaci s Witness?

Fields marked with an * are required