BEWO Engineering ověřuje návrh nového závodu pomocí programu WITNESS

Firma BEWO Engineering s pomocí našeho německého partnera, Lanner SimTech, využila prediktivní simulaci pro návrh a validaci nové budovy na výrobu cukru.

BEWO Engineering, inženýrská společnost zaměřená na plánování a vývoj systémů pro manipulaci se sypkými materiály, poskytuje svým zákazníkům perfektní servis díky široké paletě nabízených služeb.

Vzhledem ke svému zaměření bylo BEWO osloveno společností, která se specializuje na produkci cukru. Tato cukrovarnická společnost plánovala rozšíření a přemístění části produkce na jiné místo nacházející se ve vzdálenosti 20 km. Plán zahrnoval zařízení šesti výrobních linek, skladovacích prostor, balících ploch a vhodných distribučních kanálů.

Cílem bylo zajistit co nejhladší a nejplynulejší průběh akce a s minimálním narušením stávající výrobní linky a jejích procesů. Aby byla společnost BEWO schopná tato opatření zajistit, využila nástrojů prediktivní simulace, díky kterým mohla nahlédnout do nově navrženého závodu a jeho procesů a získala tak dostatečný přehled, jistotu a podklady pro rozhodování.

Společnost BEWO v prostředí WITNESS nejprve vytvořila digitální dvojče stávajícího zařízení včetně kompletního výrobního procesu. Tento model sloužil k pochopení produkčního toku každého z téměř sta produktů. Aby digitální dvojče poskytlo přesné znázornění reality, model vykresloval aktivitu odpovídající provozu po dobu jednoho roku a poté byl ověřen pracovníky dílen.

S ověřeným modelem stávajícího stavu byly v rámci WITNESSu vyvinuty alternativní návrhy rozložení. Vytvořením datového rozhraní přes Excel byly rychle otestovány a zanalyzovány různé cykly, rychlosti a výrobní programy.

Díky prediktivní simulaci získala společnost BEWO Engineering jasnou představu o nejvhodnějších dostupných možnostech pro konfiguraci přemístěných výrobních linek. Pracovníci byli zejména schopní rozpoznat, které výrobní linky jsou náchylné k problémům, což jim umožnilo uzpůsobit seřizování a plánování tomu, aby se vyhnuli případným komplikacím v budoucnosti. Variabilní systém s možností simulace celé řady scénářů zároveň umožňoval zpracovat r§zné druhy zakázek a požadavků.

Navíc díky analýze paletových a balících potřeb každého modelovaného rozvržení mohla společnost BEWO Engineering určit, zda je zapotřebí pořídít dodatečnou manipulační techniku v závislosti na zvoleném scénáři, což přineslo výraznou úsporu času a nákladů a napomohlo získat potřednou jistotu při rozhodování.

Prediktivní simulace v softwaru WITNESS poskytla BEWO Engineeringu a jejich zákazníkům lepší představu o jednotlivých procesech a jejich vzájemných závislostech a bude podporovat jejich strategické rozhodování i během přemísťování závodu, dokud projekt nebude dokončen v roce 2019.

Model potvrdil vhodnost realizace konkrétní výrobní linky a určil optimální lokace a velikosti skladů. Díky tomuto došlo ke snížení možných rizik spojených s přesunem takto velké části produkce a optimalizaci celého procesu rozšíření podniku. Dostupnost podkladů v podobě měřitelných objektivních dat zajistila, že intuici nahradila analýza, díky čemuž se otevřely dveře pro lepší, rychlejší a jistější rozhodování.