Dynamická simulace ve Witness

[zkušenost]: Společnost Cummins s používáním simulace nabývá na hodnotě

Přinášíme vám článek sepsaný Stuartem Barberem, studentem strojírenství na univerzitě Huddersfield. Stuart popisuje svou cestu poznávání metod simulace od návštěvy výukového kurzu WITNESS a pokračuje prací na mnoha simulačních projektech během své roční stáže v Cummins.

Počátky a průběh procesů se softwarem Witness

Jednou z otázek, které mne před začátkem stáže na pozici strojního inženýra pro Cummins napadaly, byla: “Jak budu pro tento podnik během své stáže prospěšný?” Nikdy dříve jsem ve výrobním oddělení nepracoval, a nebyl jsem si proto jistý, v čem přesně mi mé studium strojírenství pomůže ve skutečném pracovním prostředí.

V rámci své stáže jsem byl požádán, abych navštívil výukový kurz pro používání simulačního softwaru WITNESS konaný  v září 2016. Předtím jsem se simulačním modelováním neměl žádnou zkušenost. Abych se přiznal, dříve jsem o prediktivní simulaci ani neslyšel. Navíc jsem se nikdy nevěnoval ani žádné formě programování, což mne činilo naprostým začátečníkem.

Po ukončení kurzu jsem disponoval všemi základními znalostmi nezbytnými pro to, abych mohl software WITNESS začít využívat. Od té doby jsem jej použil ještě pro několik dalších projektů, čímž jsem si nadále rozšiřoval své znalosti a zkušenosti. Díky experimentování s novými technikami modelování jsem výrazně lépe porozuměl systému WITNESS a mohl tak postupně řešit stále komplexnější problémy.

Po devíti měsících jsem měl za sebou pět úspěšně realizovaných simulačních projektů a další tři modely v procesu. Ve chvíli, kdy jsem se z Cummins vracel zpět na univerzitu, jsem měl dokončené simulační modely ze šesti různých oblastí byznysu napříč pěti provozy a dvěma kontinenty, což by bez možnosti využívat software WITNESS nebylo rozhodně možné.

WITNESS je skvělým nástrojem, který mi pomáhá v dosahování pracovních cílů. Nejsem si jistý, jak bych k nim přistupoval bez použití simulace. Řeším problémy v oblastech jako nákup, plánování distribučních sítí, správa budov a výroba – to vše za pomoci WITNESSu. Příklady otázek, na které jsem v souvislosti s tímto softwarem často odpovídal, jsou:

– Které oblasti naší distribuční sítě by mohly významně zkrátit dodací lhůtu pro zákazníky?

– Kolik lidí navíc bychom museli zaměstnat, abychom během následujících pěti let navýšili produkci?

– Jaká je minimální úroveň zásob potřebná k tomu, abychom pokaždé zpracovali zákaznické objednávky včas?

Bez použití WITNESS by bylo hledání odpovědí na tyto otázky velmi náročným úkolem, který by vyžadoval značné pracovní nasazení, nemluvě o tom, kolik by to zabralo času. Díky WITNESSu jsem mohl tyto otázky zodpovědět s lehkostí a poskytnout výsledek každému oddělení relativně rychle i s přesvědčivými důkazy o funkčnosti řešení, které jsem navrhoval.

Největším benefitem, který jsem zpozoroval při používání WITNESSu, je skutečnost, že zaměstnanec je okamžitě schopný pracovat mezioborově, což znamená, že se jeho práce stane efektivnější a hodnotnější. Příkladem tohoto je moje práce s nákupním a logistickým oddělením, kde jsem nedisponoval žádnými předešlými znalostmi, ale používáním modelu WITNESS jsem byl schopný navýšit hodnotu společnosti bez potřeby učit se detaily o každém oddělení zvlášť.

V situaci, kdy jsou podniky stále více nuceny držet se metody “štíhlé výroby”, je dle mého názoru čím dál tím výhodnější disponovat zaměstnanci, schopnými pracovat mezioborově. Ti mohou přispívat komplexními otázkami pro různá oddělení a zároveň na ně i odpovídat za použití dat poskytnutých experty, díky identifikaci klíčových vstupů a samozřejmě i komplexním pochopením celého procesu.

Používání WITNESSu mi umožnilo poznávat a pracovat se širokou škálou lidí a oddělení, díky čemuž jsem si udělal mnohem přesnější představu o tom, jak tato společnost funguje jako celek.

Abychom se vrátili k původní otázce – podařilo se mi během posledního roku navýšit hodnotu podniku?

Pracovat s WITNESSem jsem se naučil na začátku své kariéry a opravdu mi to pomohlo utvořit si názor na to, jak by měly společnosti realizovat své podnikání. Nejenže mohu vyřešit s pomocí WITNESS jakýkoli procesní problém, ale také spatřuji celou řadu benefitů, které může práce s WITNESSem danému projektu přinést.

Díky používání WITNESSu během své roční stáže jsem měl možnost pracovat na mnohem větším počtu projektů a řešit mnohem komplexnější problémy, než jsem očekával. Měl jsem možnost optimalizovat celou řadu procesů a upřímně věřím, že jsem za tu dobu navýšil hodnotu společnosti Cummins zejména díky metodám simulace.