Využívaní Průmysl 4.0 v společnostech

Začněte s Průmyslem 4.0!

Výrobní sektor v současnosti žije trendy spojenými s Průmyslem 4.0 (aka Internet věcí, Průmyslový internet věcí). To není žádným překvapením, vezmeme-li v potaz důkazy jasně prezentující, že propojení systémů a využívání souvisejících údajů může dodat přidanou hodnotu moderním výrobním procesům a dodavatelským řetězcům. Boston Consulting Group očekává, že do roku 2020 digitalizace výrobních procesů, propojení dodavatelských řetězců a nové business modely přinesou globální ekonomice $ 1.3 bilion dolarů.

Podniky, které své investice realizují správně a využívají rozšířených možností digitalizace svých průmyslových aktiv, budou profitovat z lepšího přehledu o svých provozních operacích, zvýšené výkonnosti při nižších nákladech a potenciálu reagování na různé zákaznické požadavky takovým způsobem, který výrazně změní business modely dneška. Není tedy divu, že strategie digitalizace je jedním z hlavních témat diskuzí.

Potenciál konceptu Průmysl 4.0 je neomezený. Chytré továrny s autonomními robotickými systémy budou schopné rozpoznávat jednotlivé produkty v různých stádiích jejich rozpracovanosti, což umožňuje naprostou kontrolu nad systémem produkce a umožní mít k dispozici veškeré údaje v reálném čase jako podklady pro řízení, další rozhodování i kompletní zákaznický servis. Inteligentní systémy na identifikaci poruch sníží míru výskytu produktových vad  a zároveň poskytují aktuální stavová hlášení pro možnost okamžitého zásahu do systému produkce.

Průmysl 4.0 a kde začít

Vědět, kde začít, je výzvou pro mnoho podniků. Existuje spousta dostupných digitálních technologií a ještě více dodavatelů technologií, kteří jsou odrazem současné doby charakterizované vírou v technologie.  Pro podniky je klíčové se v nabídce možností zorientovat v situaci omezených zdrojů zvolit taková technologická řešení a jejich správný postup implementace,  která v budoucnu přinesou benefity v podobě minimalizace rizik a nákladů a výrazný růst produktivity.

 

V konkurenčním prostředí je zřejmé, že strategie vyčkávání není tím pravým řešením. Napříč většinou odvětví je možno sledovat příklady společností využívajících digitálních technologií k vytvoření inovativních, přizpůsobitelných produktů, jejichž dodací podmínky, cena a kvalita předčí konkurenci. Prostřednictvím nasazování nových podnikových a operačních modelů účinně mění pravidla svého odvětví a svou konkurenci odsunují daleko do pozadí.

Jako příklad můžeme uvést společnost NVidia známou pro své špičkové herní a grafické technologie. Před několika lety se prosadila v automobilovém průmyslu jako dodavatel multimediálních rozhraní. Tento nástup byl natolik úspěšný, že se společnost NVidia stala stěžejní softwarovou platformou pro podporu autonomních vozidel. Podobný úspěch zaznamenala Under Armour, která pronikla na trh se sportovním oblečením, obohatila jej o své inovativní funkční prádlo a poté expandovala do oblasti sortimentu pro měření výkonu, fitness vah a zdravotních monitorovacích zařízení. Společnst Under Armour usiluje o pozici leadera v oboru měření zdravotního stavu. V obou společnostech došlo k významnému rozvoji a upevnění pozice špičky v oboru.

Dynamická simulace v průmyslu 4.0

Přední firmy automobilového a výrobní průmyslu už celá desetiletí nasazují modely prediktivní simulace, aby získaly odpovědi na otázky týkající se vážných procesních změn a investic do nových technologií. Na rozdíl od spousty jiných prediktivně-analytických technologií je prediktivní simulace těmito firmami využívána ve velkém měřítku už několik let a pro mnoho z nich se stala naprosto klíčovým pomocníkem při rozhodování o kapitálových výdajích. Méně strukturované firmy se takovým technologiím vyhýbají a spoléhají na zkušenosti a intuici. Podmínky pro intuitivní management se však komplikují tím, jak jsou operace stále komplexnější, propojenější a složitější.

Implementace Průmyslu 4.0 přirozeně generuje příležitosti, rizika a obchodní otázky podobné těm, které vyvstaly při implementaci nových technologií v minulosti. Je proto dobré vědět, že existují dostupné osvědčené softwarové nástroje, které poskytují vysoce kvalitní prediktivní model vašeho businessu a namodelují dopad různých implementačních variant. Zachycením své obchodní strategie, pravidel, aktiv a procesů v rámci digitálního modelu dostávají podniky přístup k vizuálně bohaté a statisticky přesné metodě pro testování investičních možností a budoucích změn v rámci své organizace.

Tyto modely zjednoduší práci s komplexními scénáři operací. Poskytují data o budoucích stavech, která jsou nezbytným podkladem pro rozhodování, odůvodnění potřebných nákladů a správu všech rizik spojených se změnou. Už jen z těchto důvodů představuje prediktivní simulace ideální startovní bod při zvažování investic do digitálních transformací za použití technologií Průmyslu 4.0.

Pro mnohé je přidanou hodnotou prediktivně-simulačního modelu jeho schopnost zachytit komplexní dynamiku aktuálního stavu byznysu, předtím, než podstoupí kompletní digitalizaci. Zachycování procesů a dat ve vizuálním dynamickém modelu zajišťuje vzájemnou funkční angažovanost potřebnou k vytvoření účinných strategických alternativních investičních příležitostí. S probíhajícími investicemi do nových technologií Průmyslu 4.0 bude možné zpracovávat data prostřednictvím operativních datových zdrojů,  jako například těch, které pocházejí z moderních zařízení a data ze senzorů pro snímání v reálném čase. S roustoucí úrovní digitalizace bude možné model zakládat na stále přesnějších a včasnějších tocích dat, čímž bude zajištěna přesnější predikce, založená na byznys plánech a vyobrazení “digitálního dvojčete” momentálních operací a rozvrhů.

Prediktivní digitální dvojče je schopné ukázat aktuální stav byznysu různými prostředky, čímž managementu poskytuje zcela ojedinělý pohled překračující tradiční reporty. Mezi jeho funkce patří 3D vizualizace, rozšířená a virtuální realita a klíčové ukazatele výkonnosti, které umožňují získávat data, hloubkově je analyzovat a detailně prozkoumávat jednotlivé prvky. Takové systémy dokáží využívat prediktivní data k tomu, aby uživatele upozornily na možný výskyt potenciálních problémů. Při použití těch správných 4.0 technologií dokonce dovedou poskytnout prostředky nezbytné k učinění nápravných opatření. Tato forma ukazatelů se pro budoucí provozní manažery stane digitálním ovládacím panelem nebo “kokpitem prediktivní správy”.

Hayward Tyler, přední designér a výrobce čerpadel a motorů, této technologie využívá k tvorbě digitálního dvojčete své výrobní budovy. Na tomto digitálním modelu demonstroval funkčnost nové továrny ještě před samotnou její realizací.  Dokázal například navrhnout optimální způsob přepravy pro zvýšení dopravní obslužnosti v celém objektu. Vývoj technologií prediktivní simulace směřuje k optimalizaci plánování výroby.

Evoluce versus revoluce

Termín Průmysl 4.0 je odvozený od častého názoru, že digitální změna, která pohání industriální systémy, procesy a produkty, je předzvěstí čtvrté průmyslové revoluce. Řada společností v současnosti řeší způsob, jak vybalancovat své priority v situaci omezených zdrojů, aby co nejlépe a nejúčinněji využila chytré technologie pro vyvinutí nových konkurenceschopných modelů.

Mnozí budou mít pocit, že postupná digitalizace jejich podniku je jedinou životaschopnou cestou kupředu a zcela jistě tou nejvýhodnější bez rozsáhlých investic. V tomto případě by měli ti, co budují business, raději začít používat chytré digitální technologie, které identifikují aktuální rizika a příležitosti spojené se zkušenostmi zákazníků, provozním výkonem, kvalitou produktů a cenou, namísto toho aby investovali s nadějí, že se setkají s příležitostí, která by pro danou společnost mohla znamenat přidanou hodnotu. Je pravděpodobné, že tento tradiční přístup je cestou, kterou se v krátkodobém horizontu vydá spousta společností, zatímco budou bedlivě sledovat strategie konkurentů. Každý krok na této evoluční cestě bude pečlivě promyšlený, aby bylo zajištěno, že jednotlivé akce budou správně naplánovány a přinesou výsledky, které budou motivací k vybudování digitálně inteligentního businessu.

Bez ohledu na to, jakou cestu zvolíte, inovace přináší změnu a následně růst ziskovosti. Chytré výrobní společnosti ocení existenci dostupných prediktivních technologií, které přinášejí tolik potřebnou podporu v zajištění  bezproblémové cesty jejich byznysu vstříc Průmyslu 4.0.