Přeskočit na obsah

Při realizaci našich projektů jsme spolu s našimi klienty dospěli k mnoha řešením, která vyžadovala opakované optimalizace a prověřování aktuálního stavu. Z tohoto důvodu jsme vytvořili a stále vytváříme aplikace, které fungují operativně a pouhou změnou vstupních údajů umožňují uživateli získat finální řešení dané situace.

HAPP
Naše aplikace jsou většinou tvořeny formou webového uživatelského rozhraní s datovou základnou v prostředí databáze (většinou MS SQL) a výpočetním jádrem v prostředí simulačního nástroje WITNESS.

Aplikace

Naše vytvořené aplikace:

  • HAPP (Hadling APPlication) – aplikace pro optimalizaci manipulační techniky
  • Plánování výroby – aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu
  • PREWIT (PREdiction WIzard Tool) – nástroj pro predikci poptávky v závislosti na statistické analýze spotřeby v minulosti
  • Aplikace pro ověřování různých typů křižovatek

Witness pro dynamickou simulaci