Firmy DYNAMIC FUTURE a SALSO se „potkávají“ u celé řady projektů už téměř 20 let. Jedním z nejúspěšnějších byla implementace systému WMS ve společnosti LYCKEBY CULINAR, která se věnuje výrobě a prodeji ingrediencí do potravinářství. Jednatel DYNAMIC FUTURE Jan Šlajer říká: „Na práci, kterou SALSO odvedlo, jsme později navázali dynamickou simulací změn skladovacích prostorů.“ Na otázky odpovídá Ivan Sluštík, ředitel SALSO.

Začněme krátce tím, čemu se SALSO věnuje.

Zjednodušeně – poskytujeme zákazníkům logistická řešení, a kromě jiného se zabýváme i informačními systémy, které tato řešení podporují. Nabízíme analýzu současného stavu, navrhujeme a projektujeme informační řešení a řídíme jejich implementaci.

Za jednu z nejúspěšnějších považujete implementaci systému WMS v LYCKEBY CULINAR. Proč?

Nejen nejúspěšnější, ale i nejrozsáhlejší. Změnila totiž v CULINARu procesy natolik, že se mohl s původními kapacitami věnovat navýšení výroby a výraznému růstu. Jak nám po implementaci WMS řekla paní ředitelka: Kdybychom nezavedli WMS, tak už dneska nefungujeme.

O co tedy šlo?

Na základě logistického auditu jsme v roce 2020 mimo jiné zjistili, že sice mají pro řízení skladů docela robustní systém, nicméně fungují v režimu tužka-papír. Sice nějakým způsobem využívali systém Axapta od Microsoftu, ve kterém měli sklad evidovaný podle šarží nebo umístění palet, ale tyto údaje psali skladníci na papír – ať už na dodací listy, když přijímali zboží, nebo seznamy s tím, kam ho ukládají, jaké to jsou šarže a podobně. Papíry nosili do kanceláře, tam ty údaje někdo zadal do systému, a když měli expedovat, dispečerka si vysvítila stavy skladů a určila, odkud se jaké zboží má brát. Skladník to dostal na papíru a podle něj hledal příslušné palety. Když je nenašel tam, kde měly být, poznačil si to zase na papír, stejně jako, když je našel a transakci provedl, a ten odevzdal do kanceláře.

Jaký byl váš návrh?

Navrhli jsme paní ředitelce, že máme systém, který by zajistil propojení s jejich ERP systémem Axapta, načetli bychom do našeho WMS nákupní objednávky z hlediska příjmů na sklad. WMS by udělal množstevní příjemky a skladník by v našem systému označil palety etiketami s čárovými kódy. Pak už by vlastně stačilo pořídit čtečky. Aplikace pro skladníky v rámci našeho WMS by umožnila napípnout paletu a její lokaci, a údaje by se automaticky datově poslaly do ERP systému.

Takže konec běhání s papíry ze skladu do kanceláře a zpátky?

Přesně tak. Paní ředitelce se návrh líbil. Viděla, že odpadne ruční práce, všechno bude online v reálném čase. A v okamžiku, kdy se má vyskladňovat, nebude už to dispečerka řešit. Ze systému nadřazeného ERP, v tomto případě Axapty, načteme díky WMS prodejní objednávky, navrhneme expedici se všemi parametry a naplánujeme ji skladníkovi tak, aby dodržel vše potřebné a byl co nejproduktivnější – tedy jedním průchodem skladu dokázal vyskladnit všechno z objednávky.

Jaký to mělo dopad?

Zvýšila se samozřejmě produktivita, protože z fáze „nestíháme vůbec nic“ se dostali do fáze „všechno je v pohodě“. Takže jsme se s WMS posunuli ze skladu do další oblasti, tedy vychystávání surovin pro výrobu. Jde v podstatě o stejný princip. Z nadřazeného ERP systému přebíráme výrobní příkazy a jak naplánujeme expedici, naplánujeme vychystání suroviny pro výrobu. Skladníci je zase vidí ve čtečkách a postupují obdobně jako ve skladu.

Tím to skončilo?

Zdaleka ne. Dnes už kromě naplánování surovin, kde říkáme, co je potřeba pro dnešní nebo zítřejší výrobu přivézt ze skladu, plánujeme i výrobu samotnou, to znamená dávky na míchačky. Evidujeme dávky a údaje posíláme zase nazpátek do ERP systému. Pracovníci z nich připraví spotřebu do výroby, náklady a podobně.

Evidujete i produktivitu?

Díky MES systému pro řízení výrobních zařízení, který CULINAR už měl, jsme s nimi mohli začít komunikovat. Čili plán výroby „putuje“ elektronicky do MES systému, a ten podle něj vyrábí a vrací nazpátek skutečnost. Takže evidujeme i produktivitu i časy jednotlivých operací a všechny tyto věci navíc ještě online zobrazujeme výrobákům na velké obrazovce ve výrobě. Vidí, co se vyrábí, co z plánu je už aktuálně vyrobeno, jaká je produktivita a tak dál. Samozřejmě zobrazujeme třeba i obsazenost skladů.

Jaký největší přínos v zavedení WMS vidí ředitelka CULINAru?

Díky němu navýšili v CULINARu výrobu a zvládají ji se stejným počtem lidí. Nehledě na to, že získávají kvalitní informace, takže se jim skokově zlepšil systém evidence celého procesu a otevřel prostor pro navýšení výroby bez nutnosti přijímání dalších lidí.  

A ještě jedna otázka: Jak nový způsob práce přijímali zaměstnanci?

To je právě alfa a omega úspěšného projektu. Tím, že jsme je nepřetržitě edukovali a informovali, vzali zavedení WMS jako dobrý krok. Největším nevěřícím Tomášem byla právě dispečerka, ke které dřív skladníci nosili záznamy na papírech. A stal se z ní nakonec největší zastánce a propagátor WMS.

Na práci SALSO pak navázali DYNAMIC FUTURE…

Ano. Paní ředitelka se po čase rozhodla pro velkou investiční akci, takže oslovila DYNAMIC FUTURE, aby společně vyřešili navýšení kapacit skladovacích prostor a výroby. „Dynamici“ připravili návrhy změn, propočítávali kapacity a prováděli i dynamická simulace navrhovaných řešení.