Přeskočit na obsah

Ing. Tomáš Stöhr: Lean pro 21. století

Zakladatel a jednatel Escare, garant za průmyslové inženýrství a LEAN Healthcare.

The founder and CEO of Escare, the guarantor of industry engineering and LEAN Healthcare.

Hic Sunt Leones – zde jsou lvi neboli vstup na neprobádané území. Pokud se máme bavit o tom co bude, tak je to vždy ošidné. Budoucnost se přesně předpovědět nedá. Ale můžeme jistě odhadnout, co nás čeká vzhledem k současnosti. Zamyšleme se nad tím kam bude směřovat využití LEAN filosofie v následujících letech. Jaké nové oblasti budou zeštíhlovat? Kde je potřeba mít štíhlé procesy především? Co bude nutnost a co ztratí na významu? Přijďte se inspirovat…

Profesně se cítím jako průmyslový inženýr a průmyslový moderátor. Rád učím lidi, že změny jsou možné, jen je potřeba sundat klapky z očí a najít odvahu vůbec něco měnit. Možná už jsem, jako průmyslový inženýr vyhynulý druh :-), ale mám stále v zásobě dost triků a zkušeností, abych ukázal, že LEAN není mrtvý. Moje krédo je „Vím, že nic nevím“ (stále se přesvědčuji, že to, o čem jsem si myslel, že vím, už neplatí :-)).

Vocationally I feel like industry engineer and industry moderator. I like to teach people that changes are possible. It is only to necessary take off blinders from the eyes and to find a courage to change something. Maybe I am an extinct species as an industry engineer 🙂 but I still have in the stock many tricks and experience to show that LEAN isn´t dead. My credo is: „I know that I know nothing“ (I still make sure myself that what I thought I knew is not valid now :-)).

stohr

Pracoval jsem pro DURU, Linet a API, kde jsem získal významné životní i profesní zkušenosti. Aktuální velcí zákazníci, s kterými spolupracuji jsou DB Schenker, DURA Automotive, Bilstein CEE, Haas&Sohn a Johnson Controls. Mám 2 děti. A když je čas, tak i koníčky Paddleboarding, produkty Applu a Tenis. V práci mě nejvíc baví si s lidmi hrát (interaktivní hry) a tím se učit, jak na to.

I worked for DURA and API where I gained important life and professional experience. Actually I cooperate with these big customers: DB Schenker, DURA Automotive, Bilstein CEE, Haas&Sohn and Johnson Controls. I have 2 childrens. If I have time I have these hobbies like Paddleboarding, Apple products and tennis. The best at work I enjoy is to play with people (interactive games) and through this way to learn how do it.