Přeskočit na obsah

Plánování výroby jednodušeji?

Dnešní doba vyžaduje po firmách bezchybná rozhodnutí, co se týče plánování výroby a vzniku krizových situací ve výrobě. Z naší praxe víme, že plánovači výroby řeší mimo jiné tyto problémy:

  • výrobní kapacity nejsou efektivně využívány

  • plánování ve firmě řeší jedna klíčová osoba

  • skladování firmy je neefektivní

K tomu se přidají nečekané situace ve výrobě, jako je porucha zařízení, neplánovaná změna požadavku zákazníka nebo nedostatek zdrojů. A plánovači výroby jsou zase na začátku. Naši zákazníci jsou ale tyto situace připraveni. Využívají automatizované plánování výroby.

Jak to funguje?

Automatizovaný proces plánování výroby je simulační model, který přesně kopíruje reálný proces výroby a dokáže flexibilně reagovat na případné změny výrobního plánu. Plánovací model je propojen s interním systémem firmy. Plánovači ovládají běžné rozhraní a pouze kontrolují předem definované výstupy. Model také zajistí komplexní pohled na plánování výroby a snadněji odhalí vzájemné vazby mezi procesy.

Je toto plánování výroby vhodné pro naši firmu?

Simulační model je vhodný pro dva typy firem. Pro ty, které chtějí zefektivnit komplexní plánování výroby a pro ty firmy, které se potřebují zaměřit na konkrétní technologie nebo vytipované části výroby. Záleží, co firmu v danou chvíli více tíží.

Witness pro dynamickou simulaci

Co k tomu potřebujete?

Základem nové strategie plánování výroby je detailní popis výrobního procesu, výrobní kapacity, plánu výroby a parametrů výrobků. K tomu je potřeba přidat ochotu spolupracovat a chuť něco změnit 🙂

S pomocí speciální aplikace můžete předvídat budoucí vývoj výroby

Tato aplikace vzniká v rámci unikátního projektu realizovaného ve spolupráci se ŠKODA Auto Vysokou školou o.p.s. a změní princip technologie z dynamického na prediktivní plánování, a to v reálném čase. A jak aplikace bude fungovat?

publicita projektu

Chci to nejprve vidět

Přijďte se k nám podívat, jak to může fungovat ve vaší firmě. Názorně vám na modelu ukážeme, co se dá automatizací plánování výroby vylepšit. Zamluvte si schůzku s námi.