Prediktivní simulace pohybu osob na českém pavilónu EXPO 2015 Miláno

Kdo jste byl na českém pavilónu EXPO 2015 v italském Miláně, jistě víte, že to byla velkolepá podívaná. Možná málokdo ale víte, že za celou expozicí a její výrobou stála vizovická firma KOMA Modular. Ta dodala koncept řešení a provedla celou technickou část stavby. Ale aby se dílo mohlo realizovat, bylo nutné dodat i simulaci využití plochy a pohybu lidí po pavilonu a to byla zase naše parketa.

Právě pro KOMA Modular jsme zpracovali model dynamického pohybu návštěvníků s určením slabých míst a jejich prevence i optimalizace. Toto je přesně situace, kdy se bez prediktivní nebo-li dynamické simulace neobejdete.

Návrh vnitřního výstavního prostoru je koncipován tak, aby přiměl návštěvníky k tomu, aby se ponořili do tématu výstavy Expo Milano 2015 a odnesli si odsud efektivní, dynamický a plynulý zážitek. Základ návrhu projektu spočívá v tom, jak budou návštěvníci moci vstoupit do výstavního prostoru a pohybovat se v něm. Pro ty výstavní prostory, v nichž se předpokládá velký provoz návštěvníků (2NP, 3NP), je velký důraz kladen na metodu volného pohybu návštěvníků.“ říká k návrhu Ing. Petr Jalůvka, který za simulací stojí.

 

První tezí, kterou bylo třeba do modelu zapracovat, byla klasická a obvyklá stížnost nejen návštěvníků EXPO a sice, aby se minimalizovala třecí plocha v podobě čekání ve frontách a maximálně se tak zvýšil průtok návštěvníků expozicí bez zbytečných čekání.

Celá expozice musela být také vybavena systémem pro sledování příchozích a odchozích návštěvníků a to z důvodu dodržení italských zákonů. Díky prediktivní simulaci bylo ověřeno, že navržené architektonické řešení podporuje nutné bezpečnostní opatření, tedy v praxi snižující se kapacitou schodišť přirozeně reguluje počet návštěvníků v jednotlivých patrech. Toto spolu s regulací počtu návštěvníků do objektu umožňuje bezpečný provoz.

Úroveň Level of servis, nebo-li úroveň služeb nepřesahovala stupeň D, přičemž opět simulací byla zajištěno, že pokud se někde budou tvořit nutné fronty, budou se ty tvořit na venkovních zahradách, nedaleko vodní plochy v rámci expozice. Tedy v prostorách příjemných pro návštěvníka a minimalizující napětí z čekání na vstup.

Samozřejmě bylo také nutné předem díky dynamické simulaci zajistit, aby zásobování a logistika objektu probíhala včas a bez problému, ideálně bez kontaktu s návštěvníky. Plochy pro občerstvení byly navrženy tak, aby byly separátně odděleny od výstavních ploch a nenarušovaly úmělecký dojem z díla a v neposlední řadě bylo nutné zajistit plynulý tok osob vč. osob s tělesným postižením.

Toho bylo docílení díky dělení toku přirozeným snižováním kapacity jednotlivých komunikací.

2D model propustnosti dynamickou simulací

Jak vlastně takový model propustnosti pro EXPO 2015 vypadá se můžete podívat na tomto 2D simulačním modelu (ten by bylo možné díky technologiím aplikace WITNESS možné provést také v 3D, ale nebylo zákazníkem vyžadováno).

 

A jak vypadal český pavilón EXPO 2015 v reálu? Nádhera!

 

Řešíte podobnou expozici a potřebujete pomoci s návrhem propustnosti?

Fields marked with an * are required