Rozhovor s Petrem Jalůvkou a Janem Šlajerem o dynamické simulaci

Dynamická simulace je pojem, který se v oblasti strategického rozhodování objevuje stále častěji, ale přeci jen celá řada firem o této metodě nemá ponětí nebo si neumí její využití představit v praxi. Proto vám přinášíme rozhovor s Ing. Petrem Jalůvkou a Ing. Janem Šlajerem z DYNAMIC FUTURE, kteří vám celou pointu dynamické simulace v praxi v pár odpovědích přiblíží. DYNAMIC FUTURE jsou průkopníky na poli dynamické simulace, kteří k dolování tvrdých dat metodou dynamické simulace využívají již 15 let software WITNESS od britských Lanner Group. Jak Petr Jalůvka v rozhovoru uvádí, dynamická simulace je vlastně zhmotnění tmy, tvrdá čísla, které na konci každé dynamické simulace vypadnou a pokud se výsledek nelíbí, je třeba zahájit proces interních změn.

 

Co to vlastně je dynamická simulace?

Petr Jalůvka: Jednoduše řečeno, projekce skutečného světa do světa jedniček a nul. Přesné odpovědi na nepřesné otázky. Rád to parafrázuji – Zhmotnění tmy.

Jan Šlajer: Dynamická simulace, nebo spíš v současné době prediktivní simulace je vlastně převedení reálného procesu do počítačového prostředí, většinou k prověření nějaké změny (optimalizace daného procesu). Tímto typem simulace predikujeme stav daného procesu v nových podmínkách, tak abychom předešli chybám a nedostatkům způsobeným nesprávným nastavením procesů a navrhli optimální řešení daného procesu.

Pro jaký typ firem se dynamická simulace hodí?

Petr Jalůvka: Ze začátku jsme si mysleli, že je to především o výrobních firmách. Dnes, po 15 letech, nevnímám žádná oborová omezení. Simulovat lze jakýkoliv proces = jakoukoliv firmu.

Jan Šlajer: Simulace je využívána firmami všech průmyslových odvětví. V největší míře výrobními firmami vzhledem ke složitosti výrobních a logistických procesů, ale i firmy ve službách si nastavují a ověřují procesy pomocí dynamické simulace.

V čem tkví výhody dynamické simulace oproti běžné praxi?

Petr Jalůvka: V interakci se zadavatelem. Potřebujeme znát detaily, které by vůbec neřešil, přestože jsou pro konkrétní proces zcela rozhodující. My vracíme tvrdá čísla. Pokud se nelíbí, společně vymýšlíme co se musí změnit, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Jan Šlajer: Největší výhodou je ověření “změny” v bezrizikovém prostředí. Po vytvoření modelu si můžu naprosto bez jakéhokoliv rizika změnit počet pracovníků, umístění výrobních zařízení ve výrobní hale, počet a typ manipulačních prostředků, velikosti výrobních dávek či ověřit nové zákaznické požadavky, a to jednoduše pouze změnou parametrů a relativně hned vidím dopad na chování celého procesu.

Witness pro dynamickou simulaci

Jaký software je pro dynamickou simulace na českém trhu dostupný?

Petr Jalůvka: Software je mnoho. My od prvopočátku využíváme SW Witness pro dynamickou simulaci, který je nám blízký jednoduchostí ovládání a šíří využití. Rovněž vstřícnost a ochota  výrobce – společnosti Lanner Group řešit problémy není v této oblasti obvyklá.

Jan Šlajer: Na Českém trhu je několik softwarových nástrojů různé úrovně, asi nejkomplexnějším nástrojem je WITNESS od britské firmy Lanner Group. Dalšími nástroji jsou Plant Simulation či Simul8.

Uveďte dva úspěšné příklady aplikace dynamické simulace z vaší praxe

Petr Jalůvka: Zajímavý projekt jsme realizovali pro našeho zákazníka KOMA MODULAR s.r.o. v souvislosti s EXPO 2015. Italské úřady vyžadují ověření bezpečnosti návštěvníků pavilonů právě za pomocí dynamické simulace. Neméně zajímavý byl projekt pro společnost Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., kde jsme v rámci jejich účasti ve výběrovém řízení ve společnosti HELLA SLOVAKIA dokázali za pouhých 7 dní udělat kompletní analýzu manipulační techniky včetně návrhu optimalizace s velice zajímavými výsledky.

Jan Šlajer: Velmi úspěšně využívají simulaci ve společnosti Magna Exteriors & Iteriors (Bohemia), s.r.o., závod Liberec, kde ji využívají několik let pro ověřování výrobních procesů. Další velmi úspěšnou společností je například společnost DHL Logistics (Czech Republic) s.r.o., kde se s využitím simulace ověřovalo umístění dep pro společnosti DHL a PPL.