Od základních terminálů s černobílými displeji se nástroje Warehouse Management Systemu (WMS) posunuly k moderním softwarům s bohatým grafickým rozhraním a rozšířenou funkcionalitou. Evoluci systému řízení skladů přináší svým zákazníkům i SALSO. Společnost, která s DYNAMIC FUTURE velmi úzce spolupracuje, přichází na trh se SALSOWMS.  Jde o systém poskytující efektivnější a flexibilnější řešení pro správu skladových operací.

V čem onu evoluci vnímáte?

Petr Jalůvka, jednatel DYNAMIC FUTURE: Při logistických auditech se často setkáváme s velmi drahými a funkčně neomezenými WMS. V realitě pak ale vidíme, že nedokážou všechno, co je potřeba, a nefungují úplně dobře. Oproti tomu WMS od SALSO podporuje všechny potřebné procesy a jeho cena je velmi příznivá.

Jan Šlajer, jednatel DYNAMIC FUTURE: Jako obrovskou výhodu vnímáme, že umožňuje využít i mobilní telefony nebo tablety. SALSO pro své WMS vyvíjí vlastní software, který u našich zákazníků vyvolává jen pozitivní ohlasy. Občas totiž potřebují informace ze čteček přenášet, přidávat k nim fotky a podobně.

Jak se SALSO k WMS a později i vývoji softwaru vlastně dostalo?

Petr Novotný, konzultant SALSO: Kdysi jsme v rámci našich implementací řešili požadavky v nemocnicích. Šlo o možnost vydávání zdravotnických materiálů pomocí čteček a čárových kódů. Rozhodovali jsme se, jaké zařízení použít, abychom ho dokázali naprogramovat a začlenit do našeho tamního softwarového řešení. Důležitou roli hrál i požadavek, aby ty čtečky nestály „milion“. Tehdy jsme zvolili hardwarové řešení, které poskytuje CipherLab, původně s černobílým displejem, nejprve pro čtení 1D kódu, později pro 2D kódy. Pak začala firma vyrábět podobné čtečky s vylepšeným barevným displejem, ale pořád to byl znakový displej, takže jsme vlastně programovali tyto čtečky s tím, že operační systém těchto zařízení byl v podstatě unikátní, dodaný výrobcem. Ten k němu dodával i kompilátor.

Fungovaly dobře?

Petr Novotný: Ano. V porovnání s jinými nebyly nijak drahé a toto řešení uživateli vyhovovalo a ukázalo se jako funkční. Stejný typ jsme pak začali používat v rámci WMS, takže naše první implementace proběhly na CipherLab čtečkách. Mají jenom znakový displej, sice barevný, ale bez možnosti zobrazovat grafiku.

Co vás tedy přivedlo k přechodu na modernější systém?

Petr Novotný: Donutil nás k němu výrobce čteček. Nevím, jestli z důvodu covidové či čipové krize, ale zkrátka čtečky přestal dodávat. Nejprve to vypadalo, že nebudou dočasně, pak se ukázalo, že ten konkrétní typ, který využíváme nejvíc ve variantě se skenerem, v podstatě nebude k dispozici už nikdy. Takže jsme se ocitli v docela nemilé situaci. Byli jsme vázáni konkrétním hardwarem, který sice u stávajících zákazníků byl pokrytý – čtečky fungovaly, v zásadě se nějak moc nakazily. I dovozce, od kterého nakupujeme, držel servis a poškozené čtečky dokázal opravit. Nicméně nové zařízení se už pořídit nedalo.

Byli jste donuceni hledat rychlé řešení…

Petr Novotný: Museli jsme na to reagovat a připravit se na situaci, že se vyskytnou nové zakázky, případně u stávajících zákazníků dojde k fyzickému opotřebení stávajících zařízení. Potřebovali jsme najít zařízení akceptovatelné zákazníky, které nebude vázáno na žádnou konkrétní značku, ani na žádný konkrétní hardware. Koketovali jsme s myšlenkou, že WMS pro mobilní zařízení naprogramujeme jako webovou stránku. Ale ukázalo se, že jde o řešení dost obtížné, co se týká kontroly hardwaru ve smyslu zachytávání událostí ze čtečky případně z klávesnice, ale i informací o zařízení a podobně. Hledali jsme nějaký vývojářský nástroj, který by to umožnil efektivně celé naprogramovat. A podařilo se nám najít portugalskou firmu s produktem Kalipso. Jde vlastně o vývojářský nástroj pro aplikace na mobilní zařízení. A tím jsou myšleny nejenom čtečky čárových kódů, ale třeba i tablety nebo telefony.

Co je výhodou téhle aplikace od Kalipso?

Petr Novotný: Obrovská výhoda je, že ji naprogramujeme jenom jednou a pouze při kompilaci zadáme, jestli ji chceme implementovat Android, IOS anebo třeba Windows Mobile. Případně lze ještě vyrobit i spustitelný program pro Windows desktop.

Jak jste s novým systémem spokojeni?

Petr Novotný: Někteří ještě částečně používají proprietární terminály CipherLab, a dokud je fyzicky nezničí, nemají důvod je hromadně měnit. Vedle těchto stávajících terminálů jsme ale naprogramovali terminály nové  – museli jsme veškerou funkčnost převést do nového prostředí. Musím říct, že programování bylo docela příjemné. Jde o Windows aplikace, kde si vytváříme okýnka a na plochu umisťujeme určité objekty, tlačítka, obrázky, boxy, formulář a podobně. Výhodou je, že pokud nemá zařízení možnost fotografování, lze použít mobil a bez nějakého velkého programování, v podstatě jednořádkovým ošetřením, ho přepnout do módu, kdy používá fotoaparát místo skeneru.  Další výhoda toho přechodu ze znakové verze na grafickou je, že nové snímače většinou mají i fotoaparát, takže jsme mohli funkcionalitu WMS rozšířit o sběr snímků k určitým procesům ve WMS. To znamená, když se při vychystávání nebo přijímání zjistí nějaké poškození třeba obalů, můžou ho pracovníci v rámci procesu, který mají rozběhnutý na čtečce, rovnou vyfotit. Fotka se uloží k danému případu, v kanceláři se přenese samozřejmě na server a kdokoli vidí, co pracovník se čtečkou vyfotil. Možností je daleko víc, zmíním třeba podpis prstem na displeji, dva displeje k jednomu zařízení a podobně.

Co oceňují uživatelé?

Petr Novotný: Jsou spokojení taky. U jednoho zákazníka už jsme třeba dělali implementaci procesů, které na čtečkách nemají smysl, ale jsou důležité pro manažera skladu, takže je vidí na tabletu. A může se dívat, jako by seděl u počítače, ale má v podstatě mobilní zařízení. Ukazuje se, že budeme doplňovat část funkcionalit, které budou směřovány právě na tablety – třeba přehledové sestavy nebo větší množství informací, využijeme toho, že na displej tabletu se vejde víc věcí. Zásadní taky je, že zákazníkovi nenutíme hardware. A další zásadní věc – aktualizace nevyžaduje z jeho strany žádnou aktivitu. U proprietárních zařízení to byla záležitost několika dní, dnes dokážeme řídit aktualizace našeho softwaru bez zásahů. Čtečka pozná, když na server umístíme novou verzi a sama, automaticky aktualizuje a pokračuje v práci dál.

Trend je tedy zřejmě jasný.

Petr Novotný: Bezpochyby. Jednak jde o aplikaci s mnohem vyšší funkcionalitou, navíc je reprezentativnější, můžeme prezentovat obrázky, používat milion typu písem, veliké, malé, tučné, modré, červené, tady v rohu nějakou ikonku, tedy vlevo tlačítko. Ale na druhou stranu, nestává se, že by zákazníci používané znakové čtečky hromadně zahazovali. Jde o dvě plnohodnotná řešení běžící vedle sebe, nicméně ten trend je jasný a od čteček se už ve světě ustupuje. A ustoupili jsme od nich i my. Komfort pro uživatele je stejný, případně lepší a funkcionalita rozhodně pokrývá větší šíři možností a využití zařízení uživatele.