Přeskočit na obsah
Domů | Produkty a služby | Simulace, predikce a optimalizace

Simulace, predikce a optimalizace

— Digital Twins

Předvídejte dopady změn, které plánujete provést. Digitální dvojčata jsou vhodná pro simulaci, predikci a optimalizaci produktů i procesů ještě před reálnými investicemi.

Optimalizace produktů

Digitální dvojčata vám umožní zhodnotit současnou výkonnost produktu a testovat jeho chování v různých variantách a podmínkách. Díky tomu můžete navrhovat změny vedoucí k optimálnímu nastavení bez nutnosti fyzických prototypů, což šetří čas a náklady.

Kromě toho umožňují predikovat budoucí výkon a identifikovat potenciální problémy před jejich vznikem. Tímto způsobem můžete rychleji a efektivněji reagovat na změny trhu a zajišťovat vysokou kvalitu vašich produktů.

Digitální dvojčata produktů mohou využít:

  1. Výrobní společnosti: Společně optimalizujeme výrobní procesy a produkty.
  2. Logistické firmy: Pomůžeme s efektivním plánováním a řízením dodavatelských řetězců.
  3. Vývojáři a designéři: Navrhneme testování a vylepšování prototypů před výrobou.
  4. Manažeři kvality: Doporučíme způsob monitorování a zajišťování kvality produktů.
  5. Vývojové týmy: Zajistíme rychlejší iterace a vývoj nových produktů.

Optimalizace procesů

Procesní digitální dvojčata zhodnocují, jak dobře budou probíhat procesy a jak mohou být modifikovány ještě před realizací. Díky simulaci můžete analyzovat důvody chování systému a vytvořit účinné postupy pro maximální efektivitu.

Digitální dvojčata procesů mohou využít:

  1. Výrobní závody: Navrhneme optimalizace výrobních linek a procesů pro zvýšení produktivity.
  2. Logistické společnosti: Najdeme způsoby efektivnějšího plánování přepravy a skladování.
  3. Servisní organizace: Zlepšíme řízení pracovních postupů a zdrojů.
  4. Zdravotnická zařízení: Optimalizujeme pacientských toků a provozní procesy.
  5. Municipality: Provedeme simulace a optimalizace dopravních a infrastrukturních projektů.

Digitální dvojčata pomáhají výrobním podnikům, firmám i organizacím předvídat problémy, zlepšovat výkonnost a efektivněji řídit své procesy.

Co vám digitální dvojče přinese?

Zkrácení doby zprovoznění: Digitální dvojčata dokáží výrazně zkrátit dobu testování a ladění zařízení, což umožňuje rychlejší nasazení nových technologií.

Snížení nákladů: Díky simulaci a analýze v digitálním prostředí můžete identifikovat a opravit chyby ještě před investicí do fyzických prototypů, což šetří čas i peníze.

Zvýšení konkurenceschopnosti: Digitální dvojčata vám umožní rychleji inovovat, lépe porozumět svým zákazníkům a poskytovat jim lepší produkty a služby. To vše přispívá k posílení pozice na trhu a zvyšuje vaši schopnost přežití a růstu.