Přeskočit na obsah
Domů | Produkty a služby | Poradenství v logistice

Poradenství v logistice

— Logistický audit

Vsaďte na logistický audit jako jeden z klíčových prvků řízení dodavatelského řetězce. Máme vlastní metodiku, která vychází z široké škály nástrojů a dlouholeté praxe.

Poradenství v logistice zahrnuje odborné služby zaměřené na optimalizaci logistických procesů, zvyšování efektivity a snižování nákladů v rámci dodavatelského řetězce. Poskytuje analýzy, návrhy na zlepšení a implementaci inovativních řešení.

Poradenské služby poskytujeme:

  1. Firmám: Pomáháme zlepšovat logistické operace a konkurenceschopnost.
  2. Manažerům logistiky: Nabízíme odborné vedení a strategie pro optimalizaci procesů.
  3. Výrobním a distribučním společnostem: Navrhujeme kroky pro plynulé a efektivní fungování dodavatelského řetězce.

Logistický audit

Díky logistickému auditu odhalíme úzká místa, optimalizujeme procesy a kapacitu, zvýšíme výkon logistiky a vaši konkurenceschopnost. Audit poskytuje přehled o aktuálním stavu logistických operací a nabízí návrhy na zlepšení. Je užitečný pro podniky, které chtějí zvýšit efektivitu a snížit náklady, a pro logistické manažery hledající způsoby, jak zlepšit své procesy.

Logistický audit obvykle provádíme v těchto krocích:

  1. Úvodní setkání: Společně stanovíme cíle auditu a seznámíme se s logistickými procesy.
  2. Shromáždění dat: Sběr dat o současných procesech, výkonech a nákladech.
  3. Analýza dat: Vyhodnotíme efektivitu procesů a identifikujeme problémové oblasti.
  4. Návrh opatření: Doporučíme optimalizaci a zlepšení procesů.
  5. Implementace: Pomůžeme při zavádění navržených změn.
  6. Monitoring a hodnocení: Průběžně sledujeme efektivitu zavedených opatření a podle potřeby je upravujeme.

Součástí logistického poradenství může být implementace nástrojů pro predikci poptávky a plánování dodávek. To umožňuje firmám lépe přizpůsobit své zásoby a distribuční kanály aktuálním potřebám trhu.

Co vám logistický audit přinese?

Detailní pohled na procesy a jejich návaznosti: Odhalíme slabé stránky a neefektivnosti ve vašem logistickém řetězci, spolu s vámi a vaším týmem identifikujeme oblasti pro zlepšení a poskytneme konkrétní doporučení na zvýšení výkonu.

Efektivnější procesy: Pomůžeme identifikovat a odstranit zbytečné kroky a zpoždění v dodavatelském řetězci, což přispěje k rychlejšímu a levnějšímu zajištění zboží.

Snížení nákladů: Díky simulaci a analýze najdeme možnosti úspor a optimalizace v logistických procesech, tím dokážete snížit náklady na skladování, přepravu a manipulaci se zbožím.

Zvýšení flexibility: Díky logistickému auditu zvládnete lépe reagovat na změny na trhu a měnit své strategie a plány podle aktuálních podmínek, a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost a odolnost.