Průmyslové revoluce jsou masivní významné události a v současnosti hovoříme o čtyřech. První z nich byla spuštěna představením komerčně využitelného parního stroje a zrodem textilního průmyslu. Druhá se pojí s elektrifikací a hromadnou výrobou. A třetí započala se zrodem počítačů po druhé světové válce. A jak zaznělo na Světovém ekonomickém fóru z úst profesora Klause Schwaba, v současnosti máme pěkně nakročeno ke čtvrté průmyslové revoluci.

Tato revoluce je známa také jako Průmysl 4.0 a odkazuje se na hlavní technologie a inovace, které v současnosti postupně dozrávají a jsou zaváděny společnostmi po celém světě. Tyto technologie integrují fyzický a virtuální svět do zcela nových způsobů a postupů práce a přinášejí naprosto nečekané možnosti nejen v průmyslu, ale téměř ve všech oblastech života.

Které technologie patří k těm klíčovým?

Internet věcí

Jedná se o propojení fyzických objektů jako (jsou senzory a elektronická zařízení), softwaru a dalších aktiv prostřednictvím internetu. Internet věcí umožňuje komunikaci v reálném čase, inicializaci fyzických zařízení i celých systémů a stojí u zrodu veškerých chytrých technologií.

Nabízí možnost vybudovat digitalizované zásobovací řetězce fungující jako kompletně propojené ekosystémy, které jsou zcela transparentní z hlediska oddělení marketingu, vývoje, výroby i distribuce.

Big data a pokročilá analytika

Ruku v ruce s internetem věcí přicházejí obrovské objemy dat. Způsob, jakým tato data dokážeme přečíst a analyzovat je naprosto zásadní. Například ve strojírenství může dostupnost dat z vývoje, výroby a testování přidat zcela novou dimenzi způsobu, jak jsou vaše produkty vyráběny, jak jsou inovovány a jak jsou nabízeny zákazníkům.

Robotika a automatizace

Ve výrobě jsou roboti extenzivně využíváni už nyní. V rámci Průmyslu 4.0 by nicméně využití robotů mělo být mnohem masivnější s ideou vytvoření takzvaných chytrých továren, kde roboti převezmou veškerou fyzickou práci na produkci zboží a budou schopni dodávat zákazníkům téměř bez nutnosti lidské intervence. I zde se uplatní propojení fyzického světa s počítačovými a komunikačními systémy.

Simulační techniky

Ani dynamická simulace už není žádnou novinkou. Zboží a procesy mohou být virtuálně modelovány a testovány. Úspora času, materiálu, úsilí i peněz je tak obrovská. Rozsáhlé systémy, procesy a plánování projektů se bez simulace a testování na svých digitálních dvojčech neobejdou.

3D tisk a rozšířená realita

Tyto technologie zatím nejsou využívány příliš často, jejich potenciál je ale nezanedbatelný. Díky 3D tisku jsme schopni poměrně rychle a snadno vyrábět komplexní produkty na míru. Rozšířená realita představuje budoucnost například ve školení personálu. S využitím rozšířené reality mohou být zaměstnanci zaučeni mnohem lépe a efektivněji než s tradičním papírovým manuálem nebo běžným počítačem. A školením to samozřejmě nekončí. Rozšířená realita se výborně uplatňuje také v rámci logistiky a skladování nebo ve výrobě.

Proč bychom do Průmyslu 4.0 měli investovat?

Průmysl 4.0 není jen oblíbené a frekventované slovní spojení. Pravdou je, že podniky už do nových technologií začínají investovat a ty, které zatím otálejí, riskují že zůstanou daleko vzadu. Rostoucí konkurence se projevuje v neustálé snaze zlepšovat zákaznický servis, což s sebou nese požadavek neustále zkoumat nové možnosti produkce, doručování a služeb.

Produkty v blízké budoucnosti budou muset být mnohem více přizpůsobitelné jednotlivým zákazníkům na míru, což bude vyžadovat změnu ve způsobech produkce, doručování i celkového zacházení. V podmínkách současných obchodních systémů je většina těchto změn nereálná, a proto budou muset podniky zahrnout celkovou modernizaci mezi své priority.

A právě o tom celý Průmysl 4.0 je – změna myšlení, procesů a obchodních modelů.