Kanceláře toho budou mít časem na starosti mnohem více než jen poskytnout společný prostor zaměstnancům a managementu. Budou muset pomáhat zvyšovat týmovou výkonnost a zajišťovat efektivní spolupráci v rámci podniku i v rámci komunikace s třetími stranami. A samozřejmě poskytovat personalizované služby šité na míru konkrétním lidem i týmům.

Pracovní prostředí jde ruku v ruce s návyky a efektivitou

Design místností i technologické platformy využívané v budovách už nyní dokážou podporovat nové strategie a pomáhají lidem využívat digitální technologie. Postupně tak dochází i k vývoji nových způsobů chování, postupů a očekávání. Podle loňské studie realizované společností Deloitte mezi podnikateli přibližně 59 % dotázaných očekává od nových technologií pozitivní dopad na celkovou výkonnost své organizace.

Kam směřuje vývoj

Data sbíraná prostřednictvím zařízení připojených k internetu jsou podkladem pro umělou inteligenci a strojové učení. Umožňují tak podnikům měnit způsob, jak spolupracují zaměstnanci s budovami, místnostmi a prostorem, ve kterém se nacházejí. Do středu zájmu se dostává propojení mezi pracovním prostředím a lidským kapitálem. Díky skutečnosti, že tyto systémy se dokážou autonomně přizpůsobovat měnícím se požadavkům, bude další vývoj směřovat k personalizovaným službám pro uživatele a prediktivnímu povědomí o individuálních potřebách.

Technologie lze aplikovat i do starších prostor

Technologie samozřejmě nabízejí i starším kancelářím zcela nové možnosti. Senzory odhalí problematická místa ve struktuře i prostorovém rozložení. Systém Building Information Modelling může vytvořit digitální dvojče konkrétních prostor a umožnit tak vlastníkům simulovat varianty návrhů na zlepšení a případné problémy vyřešit dříve, než nastanou v reálném prostředí.

Hlavním úkolem pro developery, investory a vlastníky nemovitostí je identifikovat a zařadit tyto trendy do svého portfolia dříve, než je požadavky trhu zastihnou nepřipravené. K tomu je nutná důkladná znalost tohoto sektoru a možností, jaké mohou nové technologie nabídnout při formování nabídky komerčních nemovitostí.