Petr Jalůvka z Dynamic Future byl pozván jako odborník na problematiku prediktivní simulace v průmyslu do webináře pořádaného společností Trade Media International, vydavatelem časopisu Control Engineering Česko. Téma webináře, Simulace ve výrobě, nabývá v současné době v souvislosti se zaváděním digitalizace a Průmyslu 4.0 na zajímvosti a atraktivitě.

Simulace ve výrobě, co si pod tím představit?

Příspěvek Petra Jalůvky s názvem „Vychovejte si digitální dvojče“ nejprve uvádí posluchače do problematiky prediktivní simulace, postupně přechází k praktickým ukázkám oblasti simulace a v závěru nastiňuje budoucí vývoj tohoto odvětví.

Pokud vás téma webináře zaujalo, celý záznam si můžete prohlédnout v přiloženém videu: