Často v rozhovorech představujeme dynamickou simulaci jako křišťálovou kouli. Je to nástroj, díky němuž jste schopni vidět do budoucnosti svého podnikání a je jedno, zda zrovna ověřujete funkčnost modelu nové koncepce výroby nebo obchodní procesy uvnitř týmu.

V dnešní době IoT, Industry 4.0, globalizace a neustále se zrychlujícího tempa businessu i technologií je třeba klást maximální důraz na správné rozhodování. A správné rozhodování je strategické rozhodování. Vy jako šéf podniku nebo řídící pracovník musíte jasně vědět, co máte udělat a jaké následky to bude mít. Mnohdy se to ještě dnes v podnicích řeší dosti, tak říkajíc, punkově. Ale existuje na to nástroj, taková digitální křišťálová koule, díky níž budete nejen vidět do budoucnosti, ale zároveň budete vidět zcela jasně, reakce na vaše akce v různých scénářích.

Tím nástrojem je dynamická simulace, o které také velmi často píšeme. Často píšeme o její aplikaci ve výrobě nebo logistice, ale je také třeba připomenout, že nejen v těchto oblastech najde využití. Široké využití najde také a možná především v řízení obchodu a obecně ve strategickém rozhodování vrcholového managementu, který si díky např. simulačním modelům v aplikaci Witness dokáže nasimulovat interní procesy a následně ověřit jejich použitelnost v praxi.

Výsledkem tedy nebude proces na základě pokus – omyl nebo nějaké ověřování predikcí managementu, ale předem zcela jasně a konkrétně prověřená metoda, která se pouze uvede do provozu.

Už dnes řada předních firem a především členů představenstev používá prediktivní simulační modely k rozpoznávání obchodních příležitostí a simulaci berou jako taktický nástroj jejich konkurenční výhody. Díky simulacím jsou schopni sami modelovat akční dynamický obchodní plán a sledovat jeho dopady na výrobu i tržby daleko dopředu a s perfektní přesností. Zároveň díky dynamické simulaci dokáží sestavovat akční obchodní plány a podrobně zkoumat, jaké interní procesy budou potřebovat jejich pozornost tak, aby to celé vedlo k ještě vyšší finanční stabilitě a prosperitě společnosti.

Výsledkem vašeho nového obchodního modelu prověřeného dynamickou simulací Witness tak bude jasný obraz strategického a pružného modelu, který bude možné nejen ověřovat v čase, ale také jej úspěšně replikovat do dalších odvětví vašeho podnikání. Prostě, význam slova strategické rozhodování,  nabude s dynamickou simulací nového rozměru.

A i když dynamická simulace byla a je dělána primárně pro ověřování procesů výroby, své uplatnění nachází stále častěji i mezi tzv. board members, kteří díky ní získávají mocný nástroj pro své strategické rozhodování i nástroj pro ověřování budoucích ROI plánovaných investic.

Hayward Tyler jako praktický případ strategického rozhodování s dynamickou simulací

Pokud budeme hovořit reálně, společnost Hayward Tyler, jeden z předních světových dodavatelů elektrických motorů a čerpadel pro trh s ropou a plynem, a současně i pro jaderný, průmyslový a chemický trh, využívá prediktivní simulace k plánování ambiciózní podnikové strategie růstu.

V Hayward Tyler byl stěžejní plánovací software klasický Excel. S přihlédnutím k plánovaným změnám, které bylo třeba udělat, došel manažerský tým společnosti k jednoznačnému závěru, že Excel jako plánovací a modelovací nástroj již plně nestačí pojmout a reflektovat plánované změny a bylo třeba razantní změny.

„Společnost potřebovala být trošku prozíravější, aby si udělala představu o tom, jak by mohl podnik vypadat za 5 – 10 let, jaké by v něm mohly v budoucnu vzniknout příležitosti a jak by se během tohoto období vyvíjela jeho činnost. Nejvíce jsme však potřebovali pochopit, jak správné načasovat naše klíčové investice,“ popisuje stav společnosti jeden z řídících manažerů.

„Jsme extrémně dynamickou společností a tím pádem jsme potřebovali řešení, která lze uvést do provozu velmi rychle,” uvedl Martin Clocherty, ředitel výrobních systémů společnosti Hayward Tyler. „Když jsme uviděli, na jaké úrovni dokáže prediktivní simulace do věcí proniknout, okamžitě jsme od firmy Lanner zakoupili software WITNESS, instalovali ho a vytvořili smysluplný model, s nímž bylo vytvoření našeho primárního plánu otázkou několika měsíců.”

„WITNESS je velmi mocným nástrojem, který dovede během několika sekund přehrát simulaci celého roku, díky čemuž si můžeme vytvořit jasnou představu o tom, jakých podnikových procesů a zdrojů je zapotřebí k tomu, abychom pokryli budoucí poptávku.”

Virtuální továrna

Díky aplikaci Lanner Witness se podařilo společnosti vytvořit kompletní virtuální testovací model elektrárny, kde bylo možné si veškeré změny a scénáře detailně nasimulovat a do praxe pak uvést až zcela 100% fungující postup. Tento model pak ukázal konkrétní požadavky nutné ke splnění poptávky a maximalizaci zisků. Při simulaci bylo zohledněno více faktorů, které by mohly ovlivnit kapacitu a výkonnost továrny, včetně jejího rozložení, požadavků na vybavení, změn ve směnách i případného růstu a poklesu poptávky.

Celý plán vytvořený díky dynamické simulaci ve Witnessu byl představen pracovním silám a subdodavatelům a Hayward Tyler tak výrazně pomohl k zapojení investorů do procesu.

„Důkazem úspěchu je to, že náš CEO nařídil, aby se simulace používala jako základ plánování i u našich ostatních zařízení, takže se chystáme rozšířit dosah prediktivní simulace na celou organizaci – počínaje naším provozem v Americe.”

Celou případovku o virtuální továrně Hayward Tyler také popíšeme v některém z dalších blogpostů.

Ještě si neumíte představit, jak použít dynamickou simulaci pro strategické řízení vaší firmy? Rádi vám na schůzce ukážeme konkrétní řešení, které máme s nástrojem Witness za sebou