Přeskočit na obsah

Prediktivní technologie a simulační metody poutají stále více pozornosti odborníků v mnoha oblastech. Zachování konkurenční schopnosti a zvyšování úrovně poskytovaných služeb vyžaduje od organizací neustálé změny. V podmínkách přísného sledování nákladů je potřebné ověřovat možnosti plánovaných systémů a nacházet inovativní a úspěšná řešení.

Požadavek na změnu technologických či organizačních procesů však s sebou přináší jisté riziko. Program WITNESS pomáhá toto riziko omezit tím, že umožňuje modelovat vaše pracovní prostředí a simulovat důsledkyrůzných rozhodnutí. Výsledkem je větší míra důvěry, že navržené řešení je pro organizaci to správné – ještě předtím, než je přistoupeno k jeho realizaci. Mezi podniky světové třídy není žádný, který by nevyužíval prediktivní technologie jako standardní nástroj řízení.

WITNESS existuje ve dvou oborových verzích

Witness

MANUFACTURING PERFORMANCE
EDITION

pro oblast výroby a logistiky je určena verze

Witness

SERVICE AND PROCESS PERFORMANCE
EDITION

pro oblast služeb je to verze

Jádro systému

Jádro systému WITNESS doplňují moduly pro optimalizaci procesů, návrh a vyhodnocení experimentů, prezentaci výsledků simulace, zobrazení v prostředí virtuální reality, propojení s CAD/CAM systémy, dokumentaci modelů a získávání znalostí z rozsáhlých souborů dat.

WITNESS dodává nový rozměr výrobní modelaci. Nová 3D schopnost vizualizace ve WITNESS zlepšuje předchozí možnosti Quick3D.

WITNESS je postaven pomocí nové 3D architektury společnosti Virtalis – partnera společnosti Lanner.

Virtalis Visionary Render

WITNESS je poháněn Virtalis Visionary Render, díky čemuž podporuje moderní herní rozhraní jako 3D displeje. Tato architektura také využívá výhody moderních multi-core výpočtů k dodání plynulého modelu navigace a ohromující animace během simulací.

Witness

Quick3D

Quick3D prostředí je generováno jako v předchozích verzích. Jediným kliknutím lze vytvořit celý 3D model založený na modelu uspořádání 2D. To znamená poutavější vizualizaci bez další pracovní zátěže.

Jednoduchý přímý import je nyní brán jako standart, díky čemuž mohou uživatelé přizpůsobit svůj model pomocí mnoha otevřených knihoven s 3D objekty. Ty jim pomohou vytvořit špičkové ukázky a videa simulací, které zlepšují komunikaci s klienty.

Hlavní výhody WITNESS

  • Vyšší výkon. Všechny modely v novém softwaru fungují výrazně rychleji. Vyladění funkcí na různých grafických kartách, které jsou k dispozici, umožňuje optimální hodnotu snímků a kvalitu.
  • Díky grafickým kartám jsou podporovány funkce jako například stíny – grafické ztvárnění je výrazně lepší
  • WITNESS poskytuje vylepšenou knihovnu tvarů a objektů
  • Možnosti importu nových 3D tvarů lze nyní využít přímo ve WITNESS
  • Tvary mohou být importovány pomocí populárního formátu COLLADA (.dae) – poskytuje přístup do knihoven přímo z webu a bezplatných produktů jako Sketchup a Blender
  • Přímo ve WITNESS lze nyní nastavit pozice součástek stroje ve vztahu k tvarům stroje (totéž platí i pro pozice částí vozidel, kolejových vozidel, částí dopravníků atd.)
  • Čáry, obdélníky a elipsy lze vytlačovat. Každá vrstva ve WITNESS může být vytlačena do různého materiálu s různými prolisy, které umožňují vytvořit mnohonásobnou 3D vrstvu a jiné konstrukce. Každá vrstva může být vytvořena v importované barvě/vyobrazení
  • Animace vytvořené do 3D geometrie jsou ovládány pomocí funkcí WITNESS.