Přeskočit na obsah

Andrew Aitken: New horizons for simulations

COO Lanner Group ltd.

Andrew je ředitelem britské společnosti Lanner Group, která je hlavním leaderem v oblasti počítačové simulace pro seriózní vyhodnocování obchodních a procesních scénářů v současném stále složitějším světě. Andrew je zodpovědný za globální trhy, má hlavní zodpovědnost za strategii obchodu a řízení vztahů se zákazníky.
Andrew is Chief Operating Officer for Lanner Group, a UK-based leader in the niche market of computer simulation – creating simulated worlds for serious business scenario evaluation and decision-making in an increasingly complex world. Andrew is responsible for global sales and delivery operations at board level. He has a major input to business strategy and customer management strategy development.
 
andrew-aitken
 
Před nástupem do Lanner, pracoval Andrew s Unilever týmem pokročilé výroby, dále spolupracoval s předními poradenskými firmami v oblasti řízení podniku včetně PE International a Lorien plc, kde se stal výkonným ředitelem divize Management Consulting, která pokrývala širokou škálu klientských požadavků, a to jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.
Prior to joining Lanner, Andrew worked with Unilever’s Advanced Manufacturing team, then with leading management consultancy firms, including PE International and Lorien plc, where he became Managing Director of the Management Consulting division, covering both a wide variety of client assignments in both the public and private sector.
 
Široké portfolio zákazníků, sektorů a zkušeností napříč různými oblastmi poskytuje Andrewovi příležitost k řízení výkonných změnvšeho druhu. Andrew je nadšený a inspirativní vůdce, který se plně věnuje svým zákazníkům a svému týmu.
 
His wide customer, sector and cross-territory experiences has provided the opportunity for Andrew to manage performance-driven change of all kinds. Andrew is an enthusiastic and inspirational leader who engages fully with customers and his team.