Dlouhodobé, silné spojení firem Lanner a Virtalis přináší uživatelům jejich produktů nadstandardní výhody. Kombinace technologické síly obou partnerů umožňuje vytvářet prediktivní digitální dvojčata a simulovat obchodní procesy ve 3D prostředí. Gamifikace rozhodování tak otevírá nový pohled na současné i budoucí operace a pomáhá dosahovat požadovaných výsledků.

Buďte scenáristou vlastního úspěchu

„Hodnota obchodních datových modelů a úložišť není omezena odborníky, datovými vědci nebo obchodními analytiky, ale může být dodána prostřednictvím široce uplatnitelných aplikací digitálních dvojčat. V dnešním nestálém světě je zásadní, aby bylo možné provádět chytřejší rozhodnutí rychleji a častěji než kdykoli předtím,“ uvádí Andrew Aitken, COO společnosti Lanner.

Díky využití 3D technologie mohou zákazníci snadno zkontrolovat, přepracovat a přehrát různé scénáře obchodních a provozních procesů, takže rozhodnutí, která nakonec udělají, splní svůj účel v nejvyšší možné míře.

Právě rozhodování je totiž při budování úspěšné organizace klíčové. Získat nové poznatky a potřebnou prognózu bez ohrožení výroby nebo logistiky přináší nutnou agilitu a zvyšuje konkurenceschopnost.

Virtualizace jako odpověď na „Co kdyby…“

Virtualizační technologie Virtalis kombinovaná s technologií Lanner WITNESS usnadňuje pochopení složitých dynamických procesů, jejich vizualizaci a vytváření prognóz vývoje. Prediktivní digitální dvojčata umožňují simulovat různé obchodní scénáře a okamžitě, v jasném kontextu vidět, jaké dopady mají dnešní rozhodnutí na zítřejší úspěch.

Na otázky „Co kdyby…?“ tak dnes firmy najdou odpověď snadněji než kdy dříve. Díky virtualizaci mohou simulovat obchodní scénáře, analyzovat a porovnávat výsledky ještě před tím, než se reálně rozhodnou o dalším postupu.