Přeskočit na obsah

Jan Březina: Homotechnicus – člověk vs. technologie / Homotechnicus – man vs. technology

Jan Březina, founder Fripito Corp., Apple Certified Trainer a dobrodruh

Jan Brezina, founder Fripito Corp., Apple Certified Trainer and a adventurer

Dnešní doba nabízí nepřeberné množství zařízení, technologií a služeb, které by měli člověku zjednodušovat a usnadňovat práci i život. Pestrost a šíře nabídky bohužel vede k tomu, že technologie nás začínají zahlcovat, zatěžovat a ztrácíme schopnost je efektivně využívat. Na této přednášce se dozvíte, jak jsem se rozhodl zjednodušit a minimalizovat kvantitu technologických hraček a služeb tak, aby technologie sloužili mě a nikoli já jim. Pokud cítíte, že vám technologie přerůstají přes hlavu a nechcete se z nich zbláznit, rozhodně si toto přednášku nenechte ujít.

The present time offers the huge amount of facilities, technologies and services which would simplify the work and the life. The variety and width unfortunatelly causes that the technology burdens us and we are not able to effectivelly use it. During this lecture you will learn how I decided to simplify and minimalize a quantity of technology toys and services to technology service to me and not me service to technology. If you feel that you aren´t able to handle the technology and you don´t want to became mad of them, you definitely do not miss this lecture.

jan-brezina
 
Celý můj život je protkaný prací, protože dělám to, co mě opravdu baví. Stále jsem u zrodu desítek projektů a firem, pro které platí, že propojují technologie, fotografii a cestování, což jsou zároveň moje koníčky. Od novinařiny, přes výuku jsem se dostal až k řízení nadnárodního projektu s tím, že většinu roku pracuji vzdáleně na cestách s využitím nejmodernějších technologií.
The whole my life is connected with the work because I do what I love. I was by birth of tens of projects and companies for with is characteristics that they support technologies, photography and travelling which are my hobbies too. From the journalist, across the education I got to the managemet of the international project with that I work most of the year on my journeys with using the most modern technologies.
 
Za posledních 12 let jsem navštívil 106 zemí a při tom zvládl řídit 3 společnosti a podílet se na desítkách projektů. To vše díky technologiím a zdravému selskému rozumu, který mi pomáhá se z nich nezbláznit.
During the last 12 years I visited 106 countries and at the same time I handled to manage the 3 companies and to cooperate on many projects. All these activities were due to the technology and a healthy reason  which helps me to don´t become mad.
 
Z aktuálních projektů řídím aktivně globální projekt www.fripito.cz, cestovní kancelář pro fotografy www.ilumio.cz, jsem aktivní trenér Applu, fotografie, bloger, videocaster a fotograf.
I actually manage the projects www.fripito.cz, the travel agency for photographers www.ilumio.cz, I am an active trainer of Apple, photography, a blogger, a videocaster and a photographer.