Když se nás někdo mimo obor zeptá, co je to vlastně ta dynamická simulace, je mnohdy těžké odpovědět. Kolega Petr Jalůvka prediktivní simulaci přirovnal ke křišťálové kouli, jen s tím rozdílem, že se nejedná o věštění, ale o dolování naprosto konkrétních a tvrdých dat pro další manažerské rozhodování.

Velmi dobrou ukázkou uplatnění dynamické simulace v praxi je třeba provoz letiště. Letiště by byl pro nás vlastně takový malý ráj, protože tady je tolik příležitostí, co by se dalo dynamickou simulací ověřit a optimalizovat.

dynamická simulace letiště v praxi v aplikaci Witness od Lanner
dynamická simulace letiště v praxi v aplikaci Witness od Lanner

Díky prediktivní simulaci by letiště mohla snadno a ještě před samotnou výstavbou ověřit, zda a jak provoz rozšiřovat. Optimalizovat tok a pohyb lidí v halách a do gatů, změnit a zefektivnit pohyb letadel po runwayích, zefektivnit přistávání a přidělování slotů nebo zdokonalit zásobovací cesty pro gastro.

Představte si, že díky prediktivní simulaci zjistíte, že cestující musejí nachodit několik kilometrů mezi odbavením a klidovou zónou a díky reálné modelaci procesů toto vše ověřit, ale hlavně navrhnout konkrétní změny vedoucí k vylepšení. Na počítačovém modelu a bez zbytečných průtahů a omezení chodu provozu.

A toto všechno umí dynamická simulace:-)