Přeskočit na obsah

Ing. Martin Shrbený: Pohled na budoucnost intralogistiky / The View to the Future of Intralogistisc

Business Development Director EFACEC HANDLING SOLUTIONS, zakladatel pobočky EFACEC v ČR

Před 25 lety jsem se setkal s tehdy zcela neznámou společností Efacec z Portugalska, země, která se určitě nepyšní průmyslovou tradicí. Ale schopnost pracovníků firmy nalézt progresivní, technicky vyspělé a ekonomicky zajímavé řešení pro zákazníky v oblasti automatizace, intralogistiky a řízení energetiky mne oslovila. Dnes se tak řadí EFACEC nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí ke špičce v plně automatizovaných skladovacích technologiích a v inteligentních vnitropodnikových logistických systémech.

25 years ago I met with an unknown company Efacec from Portugal, the country which doesn´t have any industry tradition. But the workers´capability to find progressive, technically developed and economical interesting solutions for the customers in a branch of the automation, intralogistics and energetics management, interested me. Today, EFACEC became in the Czech Republic and in other countries the top of fully automated storage technology and the top of intelligent inter-company logistic systems.

martin-shrbeny

Těší mě práce s lidmi, kteří mají progresivní myšlenky a současně jsou i obdařeni lidskou empatií, respektem a přirozenou autoritou. Pracuji jak s velkými zákazníky ze společností Škoda Auto, ČEZ, Mondi, ale rád se potkávám i s podnikateli z malých a středních firem, projektanty a konzultanty, kteří mají vizi a zkušenosti. Vážím si jich.

I enjoy the work with people who have progressive ideas and with people who have empathy, respect and natural authority too. I work with big customers from the companies ČEZ, Mondi but I like to meet with businessman from small and medium companies, projectants and consultants who have a vision and experience, too. I hold dear them.