Přeskočit na obsah

Michael Rada president IBCSD LAB s.r.o.: Industry 5.0?

Od okamžiku osamostatnění se od fixního pracovního poměru se koncentruji na realizaci projektů souvisejících se zvyšováním Efektivity globálních dodavatelských řetězců, Snižování jejich dopadů a dopadů výrobních závodů na životní prostředí, lektorskou činností a vývojem efektivních vratných obalů a system jejich efektivního management.

From the moment of gaining of independence from the fixed work contract I concentrate to implementation of project which are related with an increase of Effectiveness of global supply chains, increase of their impacts and impacts of production plants to environment, lecture activity, and a development of returnable packaging and the system of their effective management.

michael-rada

S ohledem na nárůst projektů jsem v říjnu 2014 založil společnost IBCSD LAB s.ro. jako základ mezinárodní obchodní sítě udržitelného rozvoje, kterou intenzivně buduji v tuzemsku I ve světě.

According to the increase of projects I founded the company IBCSD LAB Ltd. in October 2014 as the base of the international network of sustainable development which I intensivelly build in the CR and I the World too.

Jsem tvůrcem a implementátorem metodologie LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN, stejně jako např. projektů BEZ ODPADOVE PROSTREDI (BOP), MUDA FOR MONEY (M4M), BOX IN HOUSE (BIH) či výrobku FIXLOG ONE, nazývaného vratnou strečovou folií a dalších.

I am a creator and an implementator of the methodology LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN and then for example the projects BEZ ODPADOVE PROSTREDI (BOP), MUDA FOR MONEY (M4M), BOX IN HOUSE (BIH) or the product FIXLOG ONE what is called returnable stretched and others.

V rámci aktivit jsem rozvíjel projekty na podporu korporátního růstu v rámci CEE a expanzi společnosti mimo pokryté trhy. Mezi hlavní realizované projekty patří optimalizace logistických operací předního světového výrobce elektroniky, environmentální projekty a projekty vývoje a implementace efektivních obalů v rámci LEAN=GREAN aktivit. V rámci činnosti se věnuji vývoji, designu, implementaci a managementu vratných obalů.

Within the activities I developed project to support the corporate increase in CEE and the expansion of the companyout of covered markets. Among the main realized projects are the optimization of logistic operations the prime world producer of electronics, environmentals projects and projects of the development implementation of effective packaging within the LEAN=GREAN activities. Within the activity I deal with the development, design, implementation and the management of returnable packaging.