Na veletrhu CEBIT 2017, největším světovém veletrhu informačních technologií prezentovalo Japonsko svou vizi supervyspělé společnosti západním zemím. Místo konání konference, Německý Hannover, nemohlo být pro tento typ akce zvoleno lépe. Německo je světovým lídrem v oblasti technologií Průmyslu 4.0, které úspěšně využívá i DYNAMIC FUTURE. Implementace pokročilých nástrojů Průmyslu 4.0 pomáhá významně zefektivnit a optimalizovat firemní procesy. Nicméně Japonsko se vydává ještě dále a jeho vize Společnost 5.0 zdaleka není jen o technologiích.

Na veletrhu byl představen příspěvek „Společnost 5.0 – Jiná perspektiva“, jako cesta k supervyspělé (super-smart) společnosti, kde významnou roli hrají právě špičkové technologie jako internet věcí, umělá inteligence, systémy kombinující kybernetické prostředky s fyzickým světem, Big Data a spousta dalších.

Společnost 5.0 se dotýká 5 oblastí současné společnosti

K významným faktorům ovlivňujícím současnou společnost patří stárnutí populace. Důležitá je ale i mobilita obyvatelstva, způsob života obyvatelstva, vybavení a fungování domácností a spousta dalších. Společnost 5.0 tedy zdaleka není jen o stárnutí.

Už nyní je podle japonské podnikatelské federace Keidanren jisté, že Společnost 5.0 představuje pátou etapu vývoje společnosti

  • Společnost lovců
  • Společnost zemědělská
  • Společnost industriální
  • Společnost informační
  • Společnost „super-smart“

Kterými oblastmi se Společnost 5.0 zabývá?

  1. Problematika ministerstev a úřadů

Potřeba formulovat národní strategie a integrace technologií do celkového fungování a optimalizace systému s pomocí špičkových technologií.

  1. Problematika právního systému

Potřeba připravit legislativní systém na implementaci pokročilých technik. Reálně to může znamenat reformy úpravy celého systému a zvýšení úrovně digitalizace administrativy.

  1. Problematika technologií

Požadavek vytvořit „znalostní základnu“. Je zřejmé, že kvalitní data zde hrají rozhodující roli a dostupné technologie jako robotika, kyberbezpečnost, a další systémy, jako například dynamická simulace využívající data pro rozhodování a řízení, mají za úkol zajistit maximální bezpečnost, optimální využití a zvyšování jejich potenciálu.

  1. Problematika lidských zdrojů

Reforma vzdělávání, počítačová gramotnost, rozšiřování možností lidských zdrojů o pokročilé digitální dovednosti jsou jen jedněmi z mnoha. Zajímavostí je, že pokud se vize stane realitou, otevřou se dveře odborníkům v oblastech, jako jsou bezpečnost a práce s daty. Neméně zajímavou je nabídka spolupráce ženám s cílem nalézt potenciální talenty. Významně naroste počet pracovních míst, kde se uplatní digitálně vzdělaní lidé.

  1. Problematika přijatelnosti

Tento aspekt je nejvíce společensky orientovaný ze všech a má největší dopad na fungování celé společnosti.

Celkově Společnost 5.0 nechce pouze zvýraznit potřebu společenského konsenzu, ale také změnit celkový pohled na společenské důsledky zavedení novým přístupů a technologií, etické záležitosti, vztah mezi lidmi a technologiemi a dá se říci, že i filosofickou stránku věci definující, co znamenají štěstí jedince ve společnosti a humanita jako taková.