Přeskočit na obsah

Oliver Bird: New horizons for simulation

Business Development Director, Lanner Group Limited

oliver-bird

Oliver je Business Development Director ve společnosti Lanner. Je zodpovědný za prodeje a dodávky simulačního software WITNESS a služby s tím spojené, dále představování konceptu a výhod prediktivní simulace novým společnostem, a také za práci se stávajícími klienty, kterým pomáhá dostat z jejich investice do simulačního softwaru maximum potenciálu. Oliver realizuje dodávky simulačních řešení klientům po více než 20 let, pomáhá jim vyvinout výkonnější zařízení a procesy v sektorech, jako automotive, potravinářství, nukleární sektor, farmacie, letectví, doprava, finanční služby a zdravotní péče.

Oliver is Lanner’s Global Director of Business Development.  He is responsible for sales and delivery of Lanner’s WITNESS simulation software and services, introducing new organisations to the concept and benefits of predictive simulation, and working with existing clients to maximise their value from their investment in simulation.  He has been involved in delivering simulation solutions to clients for over 20 years, helping them to develop better performing facilities and processes in sectors as diverse as automotive, food & beverage, nuclear, pharmaceutical, aerospace, transportation, financial services, healthcare and aviation. 

Předtím než Oliver dosáhl komerční a klíčové manažerské role, získal podstatné zkušenosti v simulační oblasti jako „modelling consultant“, kdy rozvíjel WITNESS řešení pro klienty. Také rozvíjel, realizoval a podporoval výkonný plánovací systém pro vozidla v automobilovém průmyslu.

Before his Commercial and Account Management roles Oliver gained significant simulation experience as a Modelling Consultant, developing WITNESS solutions for clients.  He also developed, implemented and supported advanced vehicle scheduling systems in the automotive industry.