Přeskočit na obsah

Ing. Pavel Osička: Linde Robotics – automatizace pomocí geonavigace / Linde Robotics – The Automation using the Geonavigation

Obchodní ředitel společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Commercial director, Linde Material Handling Česká republika Ltd.
 
pavel-osicka
 
Studium na VUT Brno – fakulta strojní – obor průmyslový management zakončený v roce 1999. Od 2000 zaměstnancem Liftec Global tehdejší dealer manipulační techniky Linde – začínal jsem na pozici OZ junior. Od 2003 jsem se stal prvním regionálním manažerem pro oblast Moravy. Od 2005 zástupce obchodního ředitele. Od 2007 obchodní ředitel společnosti odpovědný za prodej manipulační techniky na českém trhu.
Studies at VUT Brno – faculty of machanical engineering – branch industry management, finished in 1999. From 2000 empolyee in Liftec Global – at that time a dealer of handling technology Linde – I started as an OZ junior. From 2003 I was a first regional manager for the Moravia region. From 2005 a deputy of a commercial director. From 2007 a commercial director of the comúany, in charged of sale of handling technology on the czech market

Krátký popis osobnosti: samostatnost, kreativita, inovace, osobní krédo: acta non verba

Pavel is self-contained, creative, inovative, personal credo: acta non verba

Hledání nových zajímavých obchodních příležitostí pro prodejní tým v oblasti manipulace s materiálem, odpovědný za spuštění úspěšného projektu Linde řešení v rámci Linde MH, odpovědný za rozvoj prodeje speciálních strojů v rámci produktového portfolia LMH.
Looking for new interesting business opportunities for the sales team in the area of material handling, responsible for a start of  the succesfull Linde project in Linde MH, responsible for the developement of sale of special devices in product portfolio of LMH.