Přeskočit na obsah

Petr Bilík z ANASOFT

V spoločnosti ANASOFT pracuje takmer od jej začiatkov, od roku 1999. Podieľal sa na vývoji a implementácii portálových a intranetových riešení, následne od roku 2003 sa zameriava na riešenia v oblasti výroby a logistiky. Je tvorcom pôvodnej idey výrobného informačného systému EMANS, ktorý spoločnosť ANASOFT vyvíja od roku 2008 a úspešne ho nasadila u viacerých zákazníkov. Aktuálne pôsobí na pozícii Solution Designer.

peter-bilik