Přeskočit na obsah

Ing. Petr Keller, Ph.D.

Ing. Petr Keller, Ph.D. je od roku 2004 odborným asistentem s vědeckou
hodností na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě strojní.

Ing. Petr Keller, Ph.D. is from the year 2004 assistant professor with a scientific degree at The Technical University of Liberec, The Faculty of Mechanical Engineering.

petr-keller

Zabývá se zde moderními 3D technologiemi jako jsou aditivní technologie (též nazývané Rapid Prototyping), bezkontaktním skenováním objektů a také programováním (nejen) CNC strojů.

Petr is engaged in modern 3D technology as adictive technology (or Rapid Prototyping), touchless scanning of objects and programming CNC machines and others.