Nástroj pro dynamickou simulaci WITNESS od Lanner Group Ltd. využívají call centra, kanceláře, výrobní firmy, logistické společnosti i sklady. Podle jednatele DYNAMIC FUTURE jde o nejúčinnější prostředek strategie digitální transformace. „Jediné, v čem potřebujete mít před pořízením WITNESS jasno je, na jakou otázku hledáte odpověď,“ říká Jan Šlajer. Tady jsou základní informace o práci s WITNESS, které se vám mohou hodit.

 

4 způsoby, jak WITNESS začít používat

WITNESS jako velmi univerzální nástroj nabízí možnost modelovat pracovní prostředí nejrůznějších úrovní složitosti. Je tedy důležité se na začátku dobře rozhodnout, jakým způsobem a pro které procesy simulace potřebujete. A také, kdo a jak často bude WITNESS používat.

  • Chcete si stavět simulační modely úplně sami

Pokud vaše společnost zaměstnává někoho, kdo má s digitálními dvojčaty zkušenost a dokáže v jejich softwaru vyvíjet modely a testovat procesy, můžete pořídit licenci WITNESS Horizon. Od firmy Lanner Group Ltd. získáte samozřejmě výuková videa, školicí materiály a případové studie. DYNAMIC FUTURE vám k tomu poskytnou jak jednorázové základní školení WITNESS Basic, tak i nástavbu WITNESS Advance, případně WITNESS Expert.

„Školení WITNESS Basic poskytujeme standardně každému, kdo si WITNESS pořídí. Neznamená to ale, že po jeho absolvování budete schopni vytvářet simulační experimenty v takové šíři, jakou vaše firma vyžaduje. Tato kompetence přichází s praxí, nezískáte ji ničím jiným, než testováním a testováním,“ upozorňuje J. Šlajer.

  • Chcete simulovat samostatně, ale potřebujete podporu

V případě, že jste zakoupili licenci WITNESS Horizon a potřebujete začít pracovat na konkrétním optimalizačním projektu, můžete se s DYNAMIC FUTURE dohodnout na dlouhodobějším mentoringu. To znamená, že získáte profesionální vedení od zkušených poradců, jehož cílem není projekt vytvořit, ale předat vám zkušenosti, nabídnout možnosti a ukázat funkcionality softwaru.

„Při mentoringu chceme, aby klient o simulačním experimentu samostatně přemýšlel, získal cenné zkušenosti a dokázal je aplikovat při tvorbě dalších modelů. Jde o učení se, postupování slepých cest a objevování nových řešení,“ uvádí jednatel s tím, že role DYNAMIC FUTURE spočívá v podpoře a předávání know-how.

  • Chcete se simulačním modelem pracovat na uživatelské bázi

Existuje i varianta, že si necháte simulační model vytvořit specialisty DYNAMIC FUTURE a pořídíte licenci WITNESS Viewer. Ta umožňuje pracovat s prediktivní simulační technologií v uživatelském rozhraní, například v Model Manažeru v Excelu, webovém rozhraní a podobně.

„Při práci v uživatelském rozhraní běží WITNESS na pozadí, takže zákazníci zvládnou se simulačním modelem pracovat, aniž by museli cokoli programovat,“ doplňuje Jan Šlajer.

  • Chcete vytvořit složité modely a sami je rozvíjet

Nejkomplexnější možnosti přináší tato kombinace: firma zakoupí plnou verzi WITNESS umožňující vlastní vývoj, DYNAMIC FUTURE vytvoří model podle konkrétního zadání, proškolí odpovědného zaměstnance a podle potřeby mentoruje další kroky. Pracovník společnosti pak s modelem dokáže pracovat a postupně se naučí model upravovat sám.

„Když zákazníkovi dodáme simulační model a on si zároveň zakoupí kompletní WITNESS a objedná náš mentoring, může se během několika měsíců velmi dobře naučit vytvářet vlastní modely a postupně začleňovat technologie pro podporu rozhodování do všech svých procesů,“ popisuje jednatel DYNAMIC FUTURE.

 

Model musí splnit očekávání

Podle Jana Šlajera je při sestavování modelu dynamické simulace (zejména v situacích, které popisují body 3 a 4) vůbec nejzásadnější vykomunikovat možnosti a očekávání. Předem musí být jak stranou zákazníka, tak dodavatelem modelu odsouhlasen mimo jiné rozsah simulace.

„Při tvorbě digitálních dvojčat dohodneme se zákazníkem předem, jestli budou zahrnovat 2D nebo 3D grafiku, nebo bude bez grafiky. A také třeba, jaké výstupy má očekávat. Dopředu potřebujeme přesně vědět, čeho se model týká, mít relevantní datové zdroje a definici fungování simulovaných procesů,“ říká J. Šlajer.

 

Práce nejen pro programátory

Na otázku, kteří pracovníci zvládají s dynamickou simulací pracovat nejlépe, nemá Jan Šlajer jednoznačnou odpověď.  Bývají to podle něj lidé z oborů jako je LEAN, Continues Improvement, ale i programátoři, datoví či obchodní analytici. Podstatné je jejich logické myšlení, chuť zlepšovat a učit se.

„Aby byla práce s digitálními dvojčaty efektivní, musí zahrnovat jak schopnost obsluhy programovat či používat různé moduly, tak zájem provazovat simulace s praxí. Bez znalosti skutečných procesů ve firmě a ochoty integrovat nástroje dynamické simulace do reálných postupů se nelze obejít,“ konstatuje jednatel.

Než se pracovník se softwarem WITNESS sžije a začne ho využívat v celém rozsahu, může to trvat půl roku až rok. V některých společnostech sáhnou po modelu jen jednou za pět let, aby zjistili, jak budou v budoucnu konkurenceschopní. Jinde používají dynamické simulace průběžně, třeba k ověřování výrobních kapacit a schopnosti obsloužit budoucí zákazníky. Řadě podniků ale umožňují prediktivní simulační technologie optimalizovat obchodní i výrobní rozhodnutí, zlepšovat produktivitu a maximalizovat ziskovost v celé šíři jejich byznysu.

[box] Některé z příkladů využití digitálních dvojčat najdete v článku 5 významných projektů DYNAMIC FUTURE.[/box]