Přeskočit na obsah

Ing. Tomáš Prstek

jednatel SALSO s.r.o. / executive director, SALSO Ltd.

Ing. Tomáš Prstek (1965) je od roku 2004 společníkem a jednatelem společnosti SALSO, s. r.  o., která se zabývá poradenstvím v oblasti logistických procesů, především v potravinářském průmyslu a ve zdravotnictví.

Ing. Tomáš Prstek (1965) is from the year 2004 the companion and the executive director in the company SALSO Ltd. which is engaged in consultancy in the area of logistic processes, mainly in a meat industry and a healthcare.

tomas-prstek

Ve společnosti SALSO, s. r. o. zodpovídá za řízení projektů u zákazníků, rozvojové projekty společnosti a podílí se na spolupráci s dodavateli informačních systémů. Přednáší o zkušenostech z oblasti logistiky.

He is in charge in process management at customers, development projects cooperates with suppliers of information systems. Tomáš lectures about experience from the logistic area.

Od roku 2013 působí také jako konzultant ve společnosti ESCARE, s.r.o. Několik let působil na manažerských pozicích v MP Krásno, a. s., (finanční ředitel, ekonomický náměstek), kde zodpovídal, mimo jiné, za realizaci projektu implementace ERP systému v podniku, včetně systémů pro plánování a řízení výroby, distribuce a řízení dopravy. Předtím pracoval ve společnosti IS Premium, a.  s., jako manažer portfolia a jako zástupce společnosti v dozorčích orgánech společností ČSAD Ostrava, a. s., Unigeo, a. s., OD LASO, a.s., ZPD Hodonín, a. s. Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Tomáš is the consultant in ESCARE Ltd. from the year 2013 too. He worked on manager positions in MP Krásno Inc., (as a financial director, a deputy economy) where he was in charge in implementation of ERP system in the company including systems for planning and production management, distribution and transport management. Before Krásno he worked in the company IS Premium Inc. as a portfolio manager and as a deputy of the company in the supervisory boards of the companies ČSAD Ostrava Inc., Unigeo Inc., OD LASO Inc., ZPD Hodonín Inc. He studied in The Economical Faculty in The Technical University of Ostrava.

V roce 2006 se stal členem Komory logistických auditorů a od roku 2010 je předsedou Komory logistických auditorů.

In 2006 he became a member of The chamber of logistic auditors and from the year 2010 is the president of The chamber of logistic auditors.

Profesní orientace: logistický audit, projekty optimalizace logistických procesů, řízení zásob, projektování a zavádění informačních systémů pro řízení logistických procesů, aplikace štíhlých metod ve zdravotnictví, lektorská činnost.

The professional orientation: logistic audit, projects of logistic processes optimization, inventory management, creating and implementing of information systems for logistic processes management, lean application in healthcare, lecture activity.

Vybrané reference: MP Krásno, a. s., Drůbežářský závod Klatovy, a. s., Raciola, a. s., Vsetínská nemocnice, a. s., Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o., Městská nemocnice Ostrava a jiné.

Chosen references: MP Krásno Inc., Drůbežářský závod Klatovy Inc., Raciola Inc., Vsetínská nemocnice Inc., Hospital in Frýdek – Místek, Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o., Městská nemocnice Ostrava and others.