Poprosil jsem našeho kolegu pana Ing.Otokara Wiglasze, aby zavzpomínal na kořeny naší firmy a naší dlouholetou spolupráci. Za krátký výlet za historií našeho týmu mu tímto za nás děkuji. Petr Jalůvka, jednatel společnosti.

Vzpomínky na začátky s dynamickou simulací

O dynamické simulaci v sw Witness jsem se dozvěděl v září 1995, to je v době kdy jsem nastoupil do ŽDB a.s., kde jsem měl implementovat logistiku. Byl jsem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde jsem potkal bývalého spolupracovníka, Petra Martínka. Domluvili jsme se na společné cestě zpátky odpoledním rychlíkem. A právě ve vlaku mi vykládal o počítačovém programu, který zrovna získal Institut dopravy na VŠB v Ostravě, kde pracoval. Mělo jít o nástroj pro řešení různých procesů, především logistických, což mně velmi zaujalo, protože právě v této oblasti jsem pracoval přes 14 let v IMADOS.

Po projednání se svým vedoucím, vypravil jsem se shlédnout onen zázrak, napřed na VŠB a následně na prezentaci programu pořádanou společností Humusoft v Praze. Zde jsem poznal, že jde o nástroj, s kterým jsme už dávno měli pracovat v IMADOS, a že bude potřebný při zavádění změn do logistických procesů v rámci ŽDB. Navrhl jsem uspořádání prezentaceprogramu v naši společnosti, což se uskutečnilo ještě na podzim r.1995. Účastníci prezentace ocenili možný přínos programu pozitivně. Humusoft nabídl poměrně výhodné podmínky dodání programu Witness, načež vedení společnosti odsouhlasilo jeho pořízení.

To již také vznikla skupina logistiků v rámci oddělení marketingu a.s. v počtu 3 pracovníků. Kromě mne to byl Víťa Chromík (přešel ze závodu Doprava) a Bohdana Černá, pracovnice marketingu. Po čase jsme společně s dalšími dvěma pracovníky (ze závodu Dvojkolí a Viadrus) absolvovali týdenní školící program společnosti Humusoft v Praze a jali se zkoušet pracovat s Witnessem. Já jsem měl za úkol penetrovat jednotlivé závody a.s. s cílem zjistit přístup k logistice a zároveň nabídnout řešení vybraných logistických procesů. Z prvních úloh to bylo řešení meziskladu náprav v závodě Dvojkolí.

S Witnessem pracovali především Víťa a Bohdana, po čase se však rozhodli opustit ŽDB a.s. a na jejich místa byli přijati Leo Tvrdoň, důstojník z leteckého vojska a Petr Jalůvka, absolvent Institutu dopravy VŠB Ostrava. Petr byl již v naší skupině znám, protože zde zpracovával diplomovou práci právě s použitím programu Witness.

Pomocí dynamické simulace se řešily logistické úlohy jako Optimalizace provozu ve skladu válcovaného drátu nebo Výrobní sklad drátu v závodě Kamenná. Na optimalizaci skladu válcovaného drátu měl zájem tehdejší ředitel závodu Zásobování – Roman Klepek. Koncem 90-tých let však nastaly těžké časy pro ŽDB a.s. Postupně došlo k insolventnosti, což mělo za následek zastavování výroby a hromadné propouštění zaměstnanců. Skupina logistiků se i s programem Witness dostala přičíněním Romana pod křídla závodu Zásobování, který byl již tehdy přiřazen do dceřiné společnosti AZ Servis.

Ale ani zde pouť programu Witness nekončí, protože v r.2001 skupina logistiků odchází z AZ Servis a zakládá vlastní společnost – Dynamic Future s.r.o., pro kterou odkupuje licenci programu Witness a naplno jej využívá pro řešení logistických úloh v různých oblastech hospodářského života. Moje osoba předčasně odchází do starobního důchodu a po cca 1 roce začíná spolupracovat s DF na řešení úloh s využitím programu Witness.

Ing. Otokar Wiglasz Havířov, prosinec 2010