vitkov1

Případová studie v pdf ke stažení zde.

UPLATNĚNÍ:

Optimalizace logistických procesů

ODVĚTVÍ:

Těžký průmysl

PŘÍNOS:

Implementace přehledného systému evidence, přenosů a využití pouze těch informací, které jsou třeba pro plánování a řízení procesů na všech úrovních společnosti a její komunikaci, tedy informační toky, s dodavateli a zákazníky.

O společnosti

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Vítkovice jsou v současnosti evropským lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných renomovaných inspekčních společností.

Cíle projektu

Pracujeme a žijeme v době, ve které jsou nejcennější informace. Bez ohledu na jejich typ a význam si však musíme uvědomit, že jsme schopni vnímat a účelně tedy využít jen omezený informační toky, které k nám proudí všemi dostupnými komunikačními kanály.

Zásadní tedy je, dle zákonů logistiky, mít informace v potřebném množství a kvalitě ve správný čas a na správném místě tak, abychom za přiměřených nákladů mohli uspokojit naše zákazníky.

Cílem realizace těchto projektů je navrhnout a implementovat přehledný a jednoduchý systém evidence, přenosů a využití pouze těch informací, které potřebujeme pro plánování a řízení procesů na všech úrovních společnosti a její komunikaci, tedy informační toky, s dodavateli a zákazníky.

Realita však může vypadat i takto:

vitkov2

Sami uznáte, že není možné hovořit o optimálním stavu, kdy informační toky podporují řízení a plánování procesů a komunikaci se zákazníky. Naše společnost Vám proto nabízí:

  • Zpracování kompletní analýzy současného stavu zajištění informačních toků ve společnosti (a to nejen v elektronické, ale i ústní a dokumentární podobě)
  • Detailní rozpracování potřeb současného stavu na jednotlivé informační toky, zdroje a cíle informačních potřeb včetně charakteristik a obsahu informací, subjektů s nimi pracujících a důvodovou analýzu skutečných potřeb k zajištění řízení a procesní plánování a uspokojení zákazníků
  • Zpracování návrhů budoucího řešení – optimalizující a zefektivňující současný stav (eliminujeme duplicity a zbytečné informační toky)
  • Definovaní potřeb na změny stávající informační podpory procesů a sestavení požadavků na doplnění jednotlivých modulů a částí firemního informačního systému
  • Vlastní tvorbu a sestavení aplikací pro doplnění stávajících systémů
  • Dokument management a jeho podporu.

A takto může vypadat výsledek našeho společného snažení:

vitkov3