Server automotiveworld.com informuje o rostoucí poptávce po bateriích pro elektromobily a nezastupitelné roli digitálních dvojčat při jejich výrobě. Jestliže má do roku 2050 jezdit po všech silnicích světa 300 milionů elektromobilů (jak předpokládá International Energy Agency), je potřeba zajistit pro ně dostatek energie.

Možnou cestou je zavedení inteligentní a efektivní výroby baterií pomocí nástrojů digitální vizuální podpory v takzvaných gigafactory. Jejím základem je systém provádění výroby (MES), který informuje o výrobním procesu v reálném čase a pomáhá optimalizovat plánování a rozvrhování výroby, monitorovat úrovně zásob a analyzovat výrobní data. MES dokáže řešit výzvy životního cyklu v digitálním světě dříve, než se stanou v reálném světě.

Splnění výzev zkrácených časových plánů projektů, zlepšování výrobních schopností a měnících se požadavků na výrobu vyžaduje, aby výrobci elektromobilů používali simulační software, jako jsou digitální dvojčata. Digitální dvojče je více než jen vizuální reprezentace aktiva nebo systému; je to dynamický model, který se chová a reaguje na podmínky stejně jako v reálném provozním scénáři,“ píše na serveru Cliff Rice.

Jak dále uvádí, digitální dvojčata se v rámci gigafactory uplatní při vytváření koncepčních modelů výrobních systémů, při testování různých zařízení v továrně i práci ve virtuálním prostředí.

„… Mohou (inženýři, pozn. red.) vytvořit virtuální stroj, který využívá skutečnou operační logiku a rozhraní s řídicím systémem. To výrobcům umožňuje zkoumat, odstraňovat problémy a potvrzovat výkon stroje před jeho uvedením do provozu, stejně jako emulovat stroj pro testování nových typů produktů a konfigurací. Kromě toho emulace umožňuje výrobcům provádět úkoly, které mohou být příliš nebezpečné, časově náročné a nákladné, spotřebovávají nadměrné množství surovin nebo ohrožují jiné výrobní procesy v závodě,“ vyzdvihuje autor.

 

Zdroj: https://www.automotiveworld.com/articles/digital-twins-to-aid-gigafactory-push/