Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu: MP Krásno, a.s.

Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu: MP Krásno, a.s.

logo_MPKrasno

studie v pdf ke stažení zde

Popis a funkce systému

Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí webového prohlížeče. Jednotlivé bloky jsou navrženy tak, aby zjednodušovaly náročnost na obsluhu a umožnily co nejefektivněji využít výrobní kapacity ve vztahu na potřeby zákazníků. Aplikace umožňuje plovoucí plánování výroby až na 10 dní dopředu. Lze ji snadno napojit na informační systém, ale může být provozována i samostatně.

Veškerá provozní data se udržují přímo v aplikační databázi a jejich korektnost obvykle udržuje technolog výroby. Primárním vstupem do systému je výstup z MRP, který je plánovačem modifikován na základě výstupů ze simulačního modelu. V tomto modelu jsou zahrnuty veškeré výrobní kapacity s detailem na konkrétní zařízení ve vazbě na konkrétní výrobek. V základním nastavení respektuje systém dvě výrobní linie dle technologie výroby – přes kutry a přes masírky. Celý proces je podchycen od základu – od navažovací stolice, přes přípravu díla na kutrech či masírkách, tepelnou úpravu až po zchlazování.

V každém tomto kroku je možné zadat parametrickou redukci díla, opět v nejvyšším detailu. Další funkcionalitou je kapacitní plánování forem ve vztahu na jejich použitelnost pro jednotlivé výrobky (hranaté, malé, velké).

Plánování masné výroby – práce se systémem

Aplikace je navržena pro ulehčení každodenní práce plánovače výroby. Po přihlášení do aplikace se provede načtení vstupních dat z podnikového systému. Pro tuto akci je integrována kontrola, zda jsou pro všechny plánované výrobky zadána výrobní data a případě nekonzistence je vygenerována výstupní sestava s konkrétními výrobky, u kterých je nutno doplnit provozní data.

Následně plánovač provede buď korekci na základě své znalosti potřeby výroby konkrétního výrobku v daný den nebo přímo provede simulaci výroby. Kliknutím na tlačítko simulace se provede ověření kapacit v čase a po proběhnutí simulace (délka tohoto kroku je v řádu desítek sekund) dojde k přepnutí do části s výstupy.

V této části najde přehledné grafy jak pro jednotlivé technologie, tak i jednotlivé konkrétní zařízení. Uživatel má na výběr buď detail následujícího dne, který je klíčový z hlediska nejbližší plánované výroby, nebo výhled pro celých 10 dní. Na základě zadané směnnosti je schopen vyhodnotit reálnost zadaného plánu výroby a učinit případné kroky k zabezpečení výroby.

tri_zakl_bloky_MPKrasno

Těmito kroky může být:

  1. přesun výroby na jiný den,
  2. naplánování přesčasových hodin pro pracovníky na konkrétních zařízeních,
  3. vyřazení z výroby pro aktuální časový horizont.

Takto připravený a ověřený plán výroby je možné následně, stisknutím tlačítka, převést zpět do informačního systému, kde dojde k rozpadu na výrobní příkazy. K výstupům plánování mohou mít přístup i mistři ve výrobě, kteří mají k dispozici jednoduchou simulaci směnnosti na jednotlivých výrobních zařízeních, která jim umožňuje upravit nasazení pracovníků výrobě. Zavádění nových výrobků má obvykle na starosti technolog, který ke každému výrobku zadá vazby na konkrétní zařízení, technologické časy, i koeficienty úbytku díla při dané operaci.

Struktura aplikace – 3 základní bloky pro dokonalé řízení procesu:

1.) Zadávání dat

Tato část slouží k importu dat z informačního systému, správě kmenových dat aadministrace uživatelů včetně editace jejich uživatelských práv.

Všechny vstupy jsou koncipovány jako přehledné tabulky, ve kterých uživatel podobně jako v prostředí MS Excel modifikuje hodnoty.

Tyto hodnoty jsou uchovávány v SQL databázi, a je zajištěna pravidelná archivace pro případ selhání systému.

witness_MPKrasno

2.) Simulace výroby

Pro ověřování scénářů slouží simulační model sestavený v prostředí SW Witness, produktu našeho anglického partnera společnosti Lanner Group Ltd. Tento simulační model umožňuje v bezrizikovém prostředí ověřit nejen různé scénáře výroby, ale i vhodnost investic do konkrétních technologií. Spojení provozních dat a věrného modelu reality spolu s možností rychlého ověřování dopadů rozhodování plánovače bez rizika, činí z aplikace silnou zbraň v konkurenčním prostředí.

grafy_MPKrasno

3.) Výstupní sestavy

Přehledné jednoduché grafy umožňují rychlou orientaci ve vazbě „plánovaná výroba na konkrétním zařízení“ vs. „dostupnost kapacit v čase“.

Rychle lze posoudit vybalancování plánu výroby v nejbližších 10 dnech na jednotlivých zařízeních a postupnými kroky tak eliminovat velké výkyvy v čase. Nebo naopak cíleně nakumulovat výrobu do nižšího počtu dní a eliminovat tak celkový potřebný počet směn pro danou výrobu. V tabulkové formě je možné zjistit objem výroby v kg na konkrétních zařízeních.

pristroj_MPKrasno