Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | Serafin – byliny s.r.o

Serafin – byliny s.r.o

Serafin je česká společnost se sídlem v Sokolově a prodejnami (tzv. Apatykami) v Praze a Karlových Varech. Zabývá se výrobou přírodních produktů z bylin. Kromě samotné produkce bylinných prostředků společnost poskytuje i poradenství a pořádá vzdělávací semináře.

UPLATNĚNÍ: Prověření potřebných skladových a expedičních kapacit včetně míst pro kompletaci expedičních zásilek v nových expedičních prostorech.

ODVĚTVÍ: Zpracovatelské

SEKTOR: Potravinářství

PŘÍNOS: Doporučení nejvhodnějšího způsobu uspořádání expedičního skladu a návrh rozmístění výrobních a skladových technologií ve výrobní části společnosti.

Cíle studie

Cílem studie ve společnosti Serafin – byliny s.r.o. bylo:

  • prověření potřebných skladových a expedičních kapacit včetně míst pro kompletaci zásilek v nových prostorech,
  • stanovení typů a množství skladových a manipulačních technologií,
  • návrh a ověření umístění jednotlivých typů artiklů v expedičním skladu,
  • prověření možných změn a úprav v požadavcích na automatickou identifikaci, informační technologie a požadavků na informační systém,
  • návrh odstranění kolizních míst v novém layoutu,
  • prověření materiálových toků a propustnosti jednotlivých výrobních operací,
  • optimalizace materiálových toků,
  • návrh meziskladů a skladů včetně jejich umístění.

Obrázek č. 1 – Andělská prodejna

Řešení

V rámci řešení úpravy nového expedičního skladu jsme navrhli změny v informačním systému pro zabezpečení rychlejší a efektivnější práce při procesech vychystávání zákaznických požadavků. Zároveň jsme navrhli využití systému automatické identifikace a využití WMS (Warehouse Management Systému) pro práci v expedičním skladu

Obrázek č. 2 – proces evidence materiálů s využitím čárového kódu

Pro práci při kompletaci zákaznických objednávek jsme navrhli využití přepravek a dopravníku pro posun přepravek okolo regálů při samotné kompletaci zásilky.

Obrázek č. 3 – Válečkový dopravník pro posuv přepravek

V neposlední řadě jsme připravili kompletní layout uspořádání celého expedičního skladu pro zajištění logické návaznosti materiálových toků, doplňování zboží do zóny kompletace, samotné kompletace, procesu balení a přípravy na expediční zónu dle typu přepravy k zákazníkům.

Obrázek č. 4 – Navržené řešení expedice

Navržená opatření pokrývají celý komplex problematických bodů v oblasti expedičních činností. Zásadní je integrace jednotlivých částí informačního systému do jednoho funkčního celku pro optimalizaci systému příjmu a řízení objednávek, která je doplněná o technologii využívající čárové kódy k identifikaci položek. Dále bylo nutné vyladit samotnou manipulaci se zásilkami, která dosud probíhala pouze v ručním režimu a systému zapisování jednotlivých úkonů do papírového sešitu. Tuto situaci pomůže řešit promyšlený systém ukládání zboží do regálů, speciální přepravky pro kompletaci zakázek, válečkový dopravník a vozíky pro převoz přepravek.

Ve výrobní části jsme navrhli změnit umístění některých strojních zařízení pro zajištění menší potřeby manipulace ve výrobě a návaznosti některých výrobních procesů – příprava kompletního návrhu změny layoutu výroby.

Zároveň jsme doporučili vytvořit nástroj pro propočet potřebných velikostí výrobních dávek (propočet podle aktuálních potřeb, stavu zásob a doby trvání výrobních operací). Pro efektivní odvádění výroby jsme doporučili využití čteček pro sledování výroby využitím načítání čárového kódu na výrobních příkazech.

Obrázek č. 5 – Příklad využití čteček pro práci ve skladu i ve výrobě

„Společnost DYNAMIC FUTURE s.r.o. nám pomohla zefektivnit a zrychlit práci v naší expedici. Díky jejich pomoci jsme si mohli dovolit ubrat jednoho zaměstnance, a přesto vychystávat o 30% denně více. Ušetříme peníze, jelikož pracujeme efektivně. Děkujeme.” – Petr Gasparik, jednatel společnosti Serafin-byliny s.r.o.

 

Autor: Liběna Krchňáková

Serafin je česká společnost se sídlem v Sokolově a prodejnami (tzv. Apatykami) v Praze a Karlových Varech. Zabývá se výrobou přírodních produktů z bylin. Kromě samotné produkce bylinných prostředků společnost poskytuje i poradenství a pořádá vzdělávací semináře. UPLATNĚNÍ: Prověření potřebných skladových a expedičních kapacit včetně míst pro kompletaci expedičních zásilek v nových expedičních prostorech. ODVĚTVÍ: Zpracovatelské […]