Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | Automotive Lighting s.r.o. – operativní plánování

Automotive Lighting s.r.o. – operativní plánování


logo_Automotive_Lighting

Případová studie v PDF ke stažení

V České republice Automotive Lighting s.r.o. existuje od 1. května 1999, kdy vznikla jako joint venture německé firmy Robert Bosch GmbH a italské společnosti Magneti Marelli. Od roku 2003 je jediným vlastníkem společnosti Automotive Lighting společnost Magenti Marelli z koncernu Fiat. Rok 2000 byl pro firmu ve znamení přestěhování do nových prostor v jihlavské průmyslové zóně Pávov. Společnost vyvíjí a vyrábí nejmodernější světlomety pro výrobce automobilů z celého světa, například BMW, Honda, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Škoda a VW. Je uznávaným vzorem ve výrobě a její organizaci nejen v rámci Automotive Lighting, ale i výrobních závodů Magneti Marelli a celé skupiny FIAT.

ilustracni_Automotive_LightingPředmětem této spolupráce bylo vytvoření dynamického modelu celého výrobního procesu společnosti Automotiv Lighting, s.r.o. Simulační model je využit jako nástroj pro každodenní operativní dílenské plánování výroby v detailu na jednotlivá strojní zařízení.

Řešení

Jelikož tvorba takto komplexního modelu není jednoduchá, bylo nutné vymyslet celou koncepci, jak tento rozsáhlý problém uchopit. Proto byly nejprve provedeny důkladně analýzy dat o výrobním portfoliu, výrobních charakteristikách a kapacitním zatížení výrobních zařízení. Dále byly identifikovány materiálové toky přes jednotlivá výrobní zařízení a vytvořeny mapy těchto materiálových toků. Na tyto činnosti jsme navázali analýzou současného způsobu manipulace a skladování v průběhu celého výrobního procesu. Toto vše bylo použito pro první krok, a to pochopení celého nelehkého problému a nastavení základních koncepcí.

Dalším krokem bylo identifikování a stanovení požadavků na vstupy a na výstupy celého plánovacího nástroje, určení parametricky měnitelných kritérií a specifikace výstupních plánů. Musel být vyřešen systém automatického předávání vstupních dat do modelu a automatického zapisování výstupních plánů po doběhnutí simulace. Tento, ostatně jako každý krok a postup, byl verifikován se zadavatelem.

Poté byla zahájena tvorba dynamického simulačního modelu všech montážních linek, následně byly do modelu postupně zapracovány všechny předmontáže. Posupně byly spojeny všechny doposud oddělené části modelu, ze kterých byly vytvořeny standardní moduly, které využíval dynamický model dle nastavených vstupních parametrů.

Posledním krokem bylo uvedení celého systému do provozu. Tento krok byl časově nejnáročnější, protože až nyní se postupně projevovaly veškeré nedostatky, chyby, chybě nastavené parametry, předpoklady, algoritmy a chybná vstupní data. Nyní začala „mravenčí práce“ při hledání a odstraňování těchto chyb a ladění celého komplexního systému

Výsledky

Po nelehkém úkolu, což bylo zprovoznění celého plánovacího dynamického modelu ve formě rutinního režimu, disponuje společnost Automotive Lighting s.r.o. tímto operativním simulačním nástrojem. Správným využitím tohoto nástroje lze generovat operativní plány výroby na předvýrobách s rozlišením jednotlivých strojních zařízení. Tyto plány jsou optimálně tvořeny dle vstupních požadavků a nastavených parametrů:

  • Respektují plně kapacitu výrobních zařízení, tok materiálu a jeho propustnost, dostupnost vstupních dílů, kumulaci výrobních dávek, směnnost, počty pracovníků, možnosti seřízení.
  • Systém tvoří plány tak, aby se maximálně snažil uspokojit veškeré zákaznické požadavky.
  • Takto generované plány dovolují snížit celkové zásoby, ať vstupních dílů, rozpracované výroby nebo hotových výrobků.
  • Systém přizpůsobí tvorbu plánu, tak aby předešel kolizním situacím. Nebude se generovat „zbytečná“ zásoba v čase, pokud následné operace jsou kapacitně nedostatečné.