Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | EKOLTECH spol. s r.o.

EKOLTECH spol. s r.o.


logo_Ekoltech

Případová studie v PDF ke stažení

EKOLTECH spol. s r. o. patří mezi tradiční výrobce nábytku na Slovensku. Společnost vznikla v roce 1998, kdy oživila výrobu v bývalém výrobním podniku Mír a pokračovala ve více než 70-ti leté tradici výroby nábytku ve Fiľakovu. Je dodavatelem nábytku pro společnost IKEA.
Cílem projektu byl návrh optimálního rozložení výrobních zařízení a mezioperačních zásob pro plánované změny layoutu s ohledem na rozšíření prostor a investici do obnovy strojního parku.

ilustracni_Ekoltech

Aktuální stav

Společnost se v současnosti a v následujících dvou letech soustřeďuje na výrobu 27 výrobků. V závislosti na pracovních postupech pro tyto výrobky byl navržen nový layout rozmístění strojů. Výrobní hala je rozdělena na strojní úsek, úsek povrchové úpravy a úsek balení. Ve strojním úseku jsou operace rozděleny na pět oblastí – hrubý nářez, řezání, frézování, vrtání a broušení. Do úseku povrchové úpravy spadají veškeré lakovací linky a ruční stříkací kabiny. Balení probíhá na dvou balicích linkách.

budova_Ekoltech

Řešení

Prostřednictvím analýzy dat získaných od pracovníků společnosti byly identifikovány hlavní materiálové toky v prvních dvou fázích výroby (strojní opracování a povrchová úprava), které dále sloužily jako hlavní podklad pro návrh rozmístění jednotlivých zařízení. Cílem bylo uspořádat tato zařízení do přímé linky tak, aby se zamezilo nadměrné manipulaci a bylo možné snížit mezioperační zásoby.

Simulační nástroj Witness 12 (společnosti Lanner Group Ltd.) byl využit ve fázi povrchové úpravy k ověření propustnosti takto vytvořené linky a k určení velikosti plochy potřebné pro mezioperační zásoby (ve fázích strojního opracování a balení nebylo možné toto provést z důvodu nevhodných vstupních dat). Při návrhu rozmístění zařízení ve strojním úseku bylo využito současného způsobu manipulace (po válečkových dopravnících), a to z důvodu zachování ergonomie.

Výsledky

Výsledkem řešení projektu jsou tři varianty rozmístění výrobních zařízení včetně zhodnocení možných výhod a nevýhod každé z nich, které byly předány společnosti ke zvážení. Zavedení navrhovaných úprav přinese společnosti značné úspory časové, personální a zejména finanční. Tento projekt přináší společnosti také nové poznatky v oblasti logistiky a přispěje k utřídění dat, zejména v oblasti pracovních postupů a tím pádem i ke zvýšení efektivity práce.